Zaustaviti lutanja

Zaustaviti lutanja

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 18, 12-14)

   U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

   »Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posreći li mu se, te je nađe – zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš, koji je na Nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Bog, predragi u Kristu… zaustavlja naša lutanja… 

    Bog je spreman učiniti ono najpotrebnije i najkorisnije za naše duše, naša bića… kako bismo opstali u svetosti jedinstva s Njim, ali i u svetosti zajedništva sa svima onima koji su u Njemu, po Njemu i s Njim jedno. 

    Bog uistinu neće da propadne ni jedan od ovih malenih… Usadimo si to u srce i pružimo priliku i izgubljenoj duši… i izgubljenom čovjeku… da nađe svoj put do Boga. 

    Pouka da se zaustavi lutanje izgubljenog, leži upravo u tome da prionemo uz molitvu, kao i to da krenemo u tu potragu gdje nećemo samo suditi i osuđivati loša djela ili pak postupke pojedinaca, već ćemo se potruditi dovesti ih upravo Onom koji je za sebe rekao da je Put i Život. 

    U Kristu pronaći Put… U Kristu pronaći Život… zaustavlja sva lutanja… sve bjegove… sve propasti… 

    … jer samo On, vječna Nada i Mir… Ljubav i Oprost… udjeljuje Spasenje.  

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb