Temelj svetosti

Temelj svetosti

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 11, 16-19)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu:
 »Komu da prispodobim ovaj naraštaj?
 Nalik je djeci što sjede na trgovima
 pa jedni drugima dovikuju:
 ‘Zasvirasmo vam i ne zaigraste,
 zakukasmo i ne zaplakaste.’
 Doista, dođe Ivan.
 Nije jeo ni pio,
 a govori se: ‘Đavla ima.’
 Dođe Sin Čovječji
 koji jede i pije,
 a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije,
 prijatelja carinikâ i grešnikâ!’
 Ali opravda se Mudrost djelima svojim.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Ljepota, misterij… ma sama svetost ove evanđeoske Riječi progovara poput ove dječje igre… dječjeg dovikivanja… Kome to ne bi pobudilo, osobito odraslima, sjećanja na te dane… na dane djetinjstva, igre… gotovo dane bezbrižnosti, a opet radosti, pa i spontanog razumijevanja onog što se događa… ?! 

    Da, … Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste. – to je zov… to je ljubav… to je milina pristupa… a na nama, odraslima, danas… vrijeme je pokušati shvatiti… pokušati doprijeti do tog srca djece danas, pa i zaigrati ako treba i zaplakati… 

    Ivana, nisu prihvatili… On je umro, a i danas po srcima mnogih umire na okrutan i bolan način… u primjerima mučeništva ovog vremena… Sina Čovječjeg također nisu, pa ponekad i sami nismo, prihvatili do kraja… 

    Znate što je najzanimljivije u cijeloj ovoj svetosti evanđeoske Riječi? Što će se Mudrost pravednika… Mudrost onih koji su živjeli, gradili i umirali na temeljima svetosti… uistinu opravdati. Ne više riječju, već djelom… I dok se djela sama po sebi opravdavaju, Bog to potvrđuje… i Blagoslovom i Pristupom i Svetošću… 

    Ima li ljepših temelja svetosti od ovih?! 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb