Postati zadivljen

Postati zadivljen

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 5, 17-26)

 

    Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila Ga je Gospodnja nukala da liječi. 

    I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda Nj. Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov, te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa. 

    Vidjevši njihovu vjeru, reče On: »Čovječe, otpušteni su ti grijesi!«

    Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: »Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?«

    Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: »Što mudrujete u sebi? Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na Zemlji otpuštati grijehe!« Tada reče uzetomu: »Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!«

    I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga. 

    A sve obuze zanos, te su slavili Boga i puni straha govorili: »Danas vidjesmo nešto neviđeno!«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu, 

    i danas se Bog proslavlja putem oslobođenja i ozdravljenja… I danas se Bog proslavlja… 

    Na nama je da povjerujemo Bogu, jer se proslavlja, jer i mi vidjesmo neviđeno. 

    Ma koliko puta se u svom životu možemo osvjedočiti, te bismo ujedno mogli i drugima posvjedočiti velika djela Božja?! Ne budimo nezahvalni za sva Božja dobročinstva… osobito ne onda kad nam dođu neke kušnje… kad dođe ispit u životu, koji moramo položiti… prijeći taj stupanj sazrijevanja i ići dalje… hrabro i odvažno dalje… 

    Budimo poput Isusa zadivljeni vjerom ovih pomoćnika, kao i samog uzetog čovjeka… Zadivljenosti nam nedostaje… Postanimo znatiželjni poput djece, ali i razboriti poput mudrih odraslih ljudi, jer ova scena i ovaj događaj puno nam žele poručiti… a osobitu pouku nam daju o Sinu Čovječjem… Bogu samom. 

    Hvala Ti Isuse, Sine Vječnosti, što nas i danas poučavaš svojom Blizinom, svojom Riječju i svojom Hrabrosti. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb