Nauka Istine

Nauka Istine

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 1, 21-28)

 

    U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni Njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 

    A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što Ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!«

    Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. 

    Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda i pokoravaju Mu se.«

    I pročulo se odmah o Njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. 

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Preljubljeni u Istini… predragi u svetosti evanđeoske Riječi… 

    … silno bih volio da ovu Nauku Istine… novu Nauku Sina Božjeg, Gospodina našeg Isusa Krista… shvatimo vrlo ozbiljno i itekako odgovorno. 

    Istina je već otkrivena! Istina je već tu! Istina je ta, za koju krv proliše mučenici ili pak bolje rečeno svi zaljubljenici Krista… Istina pobjeđuje! 

    Stvarnost nečistog duha itekako postoji, no Kristu pripada kako „nova i snažna Nauka”, tako i pokoravanje svih tih nečistih duhova. U Isusovo Ime oni bivaju svladani, kao što u Ime Istine bivaju otkriveni, te u Ime Ljubavi i pobijeđeni. 

    Istinski vas pozivam da se otvorite Nauci Stvarnosti koja želi i danas zavladati u našim srcima i dušama… u našim životima, no bez ikakve prisile. 

    Što se prije otvorimo stvarnosti Istine, to nam prije sve životne stranputice i prepreke bivaju svladane i pobijeđene. Stoga, ponizno i istinski pred Istinu stupite i prihvatite Ju, jer to je bît Nauke koju želimo nekako zatomiti, pa i drugima prepustiti. 

    Započinje ljepota novog dana… započinje ljepota novog bivanja uz Isusa Krista… Boga Istine, Ljubavi i Nade… započinje Božji upit i tebi i meni: „Želiš li slijediti Istinu?”, kao i: „Želiš li se predati svetosti Nauci Istine?”

    Na tom putu učenja, izobrazbe, pa i sjedinjena s Istinom, neka nam pomogne zagovor naše Majke, Blažene Djevice Marije… Ljubiteljice i Odgajateljice Istine. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb