Nauka Istine

Nauka Istine

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 1, 21-28)

 

    U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni Njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 

    A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što Ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!«

    Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. 

    Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda i pokoravaju Mu se.«

    I pročulo se odmah o Njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. 

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Preljubljeni u Istini… predragi u svetosti evanđeoske Riječi… 

    silno bih volio da ovu nauku Istine… novu nauku Sina Božjeg, Gospodina našeg Isusa Krista… shvatimo vrlo ozbiljno i itekako odgovorno. 

    Istina je ta koja kad-tad biva otkrivena! Istina je ta, za koju krv proliše mučenici ili pak bolje rečeno svi zaljubljenici Krista… Istina pobjeđuje! 

    Stvarnost nečistog duha itekako postoji, no Kristu pripada kako „nova i snažna nauka”, tako i pokoravanje svih tih nečistih duhova. U Isusovo Ime oni bivaju svladani, kao što u Ime Istine bivaju otkriveni, te u Ime Ljubavi i pobijeđeni. 

    Istinski vas pozivam da se otvorite nauku stvarnosti koja želi i danas zavladati u našim srcima i dušama… u našim životima, bez ikakve prisile. 

    Što se prije otvorimo stvarnosti Istine, to nam sve životne stranputice i prepreke prije bivaju svladane i pobijeđene. Stoga, ponizno i istinski pred Istinu stupite i prihvatite Ju, jer to je bit Nauke koju želimo nekako zatomiti i drugima prepustiti. 

    Započinje ljepota novog dana… započinje ljepota novog bivanja uz Isusa Krista… Boga Istine, Ljubavi i Nade… započinje Božji upit i tebi i meni: „Želiš li slijediti Istinu?”, kao i: „Želiš li se predati nauci Istine?”

    Na putu k učenju, izobrazbi, pa i sjedinjenju s Istinom, neka nam pomogne zagovor naše Majke, Blažene Djevice Marije… Ljubiteljice i Odgajateljice Istine. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb