Ljepotom molitve

Ljepotom molitve

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 6, 7-15)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kad molite, ne blebećite kao pogani.
Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.
Ne nalikujte na njih.
Tà zna vaš Otac što vam treba
i prije negoli Ga zaištete.

 

    Vi, dakle, ovako molite:
‘Oče naš, koji jesi na nebesima!
Sveti se ime tvoje!
Dođi kraljevstvo tvoje!
Budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji!
Kruh naš svagdanji daj nam danas!
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpustismo dužnicima svojim!
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zloga.’

 

    Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke,
otpustit će i vama Otac vaš nebeski.
Ako li vi ne otpustite ljudima,
ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.«

 

Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu,
 

    na svet i dostojanstven način, Isus, naš Gospodin, Spasitelj i Otkupitelj, uči nas jedinstvenoj molitvi… molitvi upućenoj nebeskom Ocu, našem Stvoritelju, te našem Sveuzdržavatelju. 

    Ljubljeni, mi smo upravo pozvani moliti zahvalna, ponizna, pa i i iskrena srca… osobito u ove dane Korizme… dane, kad se od nas na neki nutarnji način traži svladavanje svih kušnji i svih napasti. 

    Po jednostavnosti srca, utječimo se što češće našem Gospodinu… kao i po iskrenosti prema svim našim postupcima u srži odnosa s našim bližnjima. 

    Otpustimo… Oprostimo… i pokušajmo ići naprijed, iskrena, slobodna i sveta srca… a na tom putu neka nam istinski pomogne naša Majka, Prečista Djevica Marija… Suotkupiteljica ljudskog roda… ljudskih duša… 

    Hvala Ti Isuse, što nas na tako ponizan i jednostavan način učiš, osobito putem vlastita primjera, kako se obraćati nebeskom Ocu… Hvala Ti Mileni Gospodine… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb