Biti znak

Biti znak

     Čitanje svetog Evanđelja po Luki 
     (Lk 11, 29-32)

 

     U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«

      »Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«

 

     Riječ Gospodnja.

 
 

     Predraga braćo i sestre…

     … već u drugom retku ovog svetog Evanđelja po Luki (Lk 11, 29-32) spominje se znak Jonin. Nama je ovog trenutka, ovog dana… razmatrati o tome kako biti znak Jone, Krista… u svom vremenu; kako biti znak upravo onima koji su daleko od stvarnosti Božje, kao i onima koji su u istinskoj potrebi. 

     Mi danas molimo: Božansko Ime Isusovo, obrati grešnike, spasi umiruće, oslobodi duše iz Čistilišta. Sve su to one bitne stvarnosti u koje čovjek, vjernik… gotovo svakodnevno zakoraca: bilo uz djela, bilo uz molitvu. 

     Događa se križ života. Događa se život… možda čak i van Božje Volje, zahvaljujući slobodi koju čovjek ima… Događa se da u tvom životu s nekim određenim ljudima nije lako. I što su učinili Ninivljani: od samog Jone, pa do kralja ninivskog… ? 

     Oglasili su upravo ono što su sveci provodili u svom životu, a što mi trebamo itekako pokušati, ako ne i provesti barem u ovo korizmeno vrijeme: post, mrtvljenje, svjesnost o vlastitoj ništavnosti… pokoru, molitvu… 

     Provoditi u životu i očitovat će se ovo – biti znak, po Milosti Neba. 

     Čuvajte se po Spoznaji grijeha propusta, za početak. Promišljajte o tome kako djelovati i po promišljanju učinite korak k boljitku za vas i za vaše bližnje. 

     Na samim počecima ove Korizme… pomazani Duhom Istine, te okrijepljeni skrovitošću molitve, kao i dobročinstvima po Poniznosti… nastavimo dalje, hod k Sinu koji ide našim koracima k Slavi Uskrsnuća. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb