Zadivljenost vjerom satnika

Zadivljenost vjerom satnika

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 8, 5-11)

 

    U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi Mu satnik pa Ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Tà i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’- i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini.« 

    Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za Njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere.  A kažem vam: mnogi će s Istoka i Zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u Kraljevstvu nebeskom.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Ljubljeni u Kristu, 

    što osjećate… doživljavate… na samim počecima promišljanja ili razmatranja nad ovim svetim recima? Prvo što mi nekako pada na pamet jest sama, Kristova, zadivljenost vjerom satnika. Pazite, kad Sin Božji tvrdi… ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere… to uistinu mora biti tako… To, uistinu, mora biti posebnost, cjelovitost i neupitnost vjere. 

    Da li si ti zadivljen? Čovječe, da li želiš promišljati poput satnika… ne gospodareći nad nekim, već poštujući i u cjelovitosti ljubeći, te cijeneći Gospodina. Već ovi trenuci… zastajanja, kao i promišljanja nad svetim stvarnostima… sveti su trenuci. 

    Razvij odnos ljubavi s Kristom. Njeguj odnos vjere u Njega. Srcem i zdušnom molitvom Mu pokušaj sve izreći. Brani Krista pred ljudima… pred grešnicima… Obrani dostojanstvo svog Boga, Gospodina i Gospodara Svemira… To je satnik činio… To i ti čini… 

    Nismo dostojni Gospodine Tvoje Prisutnosti, ni Tvoje Blizine… Nismo dostojni Gospodine… No, Ti, poznajući naša srca… učini ono najpotrebnije… Hvala Ti na tom Gospodine… Blagoslovljen bio Ti, u našim srcima, u svu Vječnost. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb