Urezani lik Pastira

Urezani lik Pastira

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 10, 11-16)

 

      U ono vrijeme: Reče Isus:
»Ja sam pastir dobri.
Pastir dobri život svoj polaže za ovce.
Najamnik – koji nije pastir
i nije vlasnik ovaca –
kad vidi vuka gdje dolazi,
ostavlja ovce i bježi,
a vuk ih grabi i razgoni:
najamnik je
i nije mu do ovaca.
 

      Ja sam pastir dobri
i poznajem svoje
i mene poznaju moje
kao što mene poznaje Otac
i ja poznajem Oca,
i život svoj polažem za ovce.
Imam i drugih ovaca,
koje nisu iz ovog ovčinjaka.
I njih treba da dovedem
i glas će moj čuti
i bit će jedno stado,
jedan pastir.«
 
Riječ Gospodnja.

 
 

   Slava Riječi Kristove i danas se pronosi i sred lika svetosti sv. Ambrozija, milanskog biskupa… vidimo Lik Dobrog Pastira. I dok Isus izgovara: Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. … kao da vjekovima pogled biva upućen na sve ovce… na sve ljude… kojima je istinski potrebno da ih sam Gospodin i samo Nebo prigrli, prihvati i primi k sebi. 

     Često na oltarima vidimo svijeće sa znakom P(PAX) u kojem je urezan sav Mir Presvetog Trojstva. Mir Boga, Oca… Mir Boga, Sina i Mir Boga, Duha Svetog. Mirom Presvetog Trojstva, potrebno je da u ovo naše vrijeme i u ovo naše doba zavlada Trojstveni i tako duboko urezan jedinstveni Mir. 

       Predragi u Kristu, samo Mirom Presvetog Trojstva možemo ovo današnje Evanđelje dana (Iv 10, 11-16) prihvatiti i srcem opipati, dotaknuti. No, urezani Lik Pastira u prilici života sv. Ambrozija itekako vidimo u doticaju s obraćenjem Teodozija, kao i samog sv. Augustina. To su bile gotovo ovce drugog ovčinjaka, dovedene u prvotni ovčinjak, ovčinjak Isusa Krista. 

      Jedino Vječnost može i ono što se ne sluti priviti k Sebi. Jedino Vječnost. Stoga, priklonimo se Misteriju Otkupljenja, vapijući osobito danas Duhu Svetom za vlastito obraćenje.

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb