Znamenito odreknuće

    Predragi u Kristu, u Riječi svetosti sama Evanđelja,

    volio bih razmatrati nad tri svete stvarnosti dvadeset i trećeg retka Evanđelja po Luki u nutrini devetog poglavlja. 

    Tko se ne bi odvažio poći za Putom i Istinom, za samim Kristom, sred riječi Hoće li tko za Mnom? To su svete riječi. To je sveta stvarnost, koju nažalost nekim okovom kao bogati mladić ne ostvarimo ili još više ispustimo iz vlastita života… a to je najbitnije. To je najbitnije… 

     Teško da danas ljudsko srce biva željno pružiti bližnjem kap Nade, ono zrnce Utjehe i malo barem ispunjenja… Teško da danas možeš u čovjeku pronaći blagoslov za vlastitu budućnost, jer su ljudi i naši bližnji samo u potrebi i pomalo, pa čak vječnom traženju. Malo tko je danas spreman davati od onog vlastita i bitna zaloga. 

     Blagoslov za našu budućnost se krije u drugoj stvarnosti riječi Krista, kad kaže: neka se odrekne samoga sebe, jer je to bitno za tvoje spasenje… odnosno tvoj doprinos Spasenju, s obzirom da smo mi dionici, udovi mistična sveta Tijela, čija je Glava – Krist. 

     Odreći se čak samoga sebe, da li je to moguće danas? Da li je ovo uistinu moguće?! Što si u ovom danu pripravio vlastitom odreknuću? U čemu si zakinut ostao, ako si se odrekao sama sebe? Jesi li osjetio bar malo zakinutosti ili si pak osjetio premda je bilo riječ o odreknuću, vlastito postignuće i ispunjenje… vlastito blaženstvo?! 

    Duboko sam siguran da sama svetost kojoj su kroz povijest već mnogi dionici, po odreknuću sama sebe itekako postiže… itekako biva ispunjena… jer pazite i bodrite nad onim što stoji zapisano: Ljudima se čini da oni umiru, a oni su u Miru. … a Mir je Bog. 

     I sad dolazi treća, pomalo korizmena, ali i van-korizmena stvarnost: neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Evo, za mene, vrhunca uspjeha i u životu, i u ljubavi, i u braku, i u prijateljskim odnosima… Ma, u svemu… jer kad ideš za Kristom, gdje je onda taj “promašaj”? Nema ga. Mislite da je Križ prebolan spram Slave Uskrsnuća kojoj idemo u susret?! Nevolja? Progonstvo? Glad? Pogibelj? Golotinja? Mač? 

      Što je teško, kad je s Kristom sazidano?! Apsolutno ništa… a sve blagoslovljeno, uz ovo, ide upravo k smjeru znamenita odreknuća.