Stvarnost naroda

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 9, 35-38; 10, 1. 6-8) 

 

    U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. 

    Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnikâ malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

      Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi: 

      »Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

 
 

     Predragi u Kristu, 

     Evanđelje sv. Mateja (Mt 9, 35-38; 10, 1. 6-8) nas istinski poziva na promišljanje o stvarnosti žetve… žetve, koje je i danas mnogo, ali i o svetosti radnika… radnika, kojih je i danas malo. 

    Isus se i danas sažali nad svakom dušom… nad svakim pojedincem… jer i danas uviđa, ono što je i nekad, kod svog naroda, uvidio: bijahu izmučeni i ophrvani… Tu stvarnost naroda… ili uviđamo i priznajemo istinsko stanje ili pak velikim zamahom izmičemo ovoj temi. 

      Ono što je upravitelj Pilat pitao Isusa… pitam se, koliko istinski, danas, to isto pitanje postavljuju Isusu, prvo Njegovi pastiri, apostoli ovog vremena, a onda i mi… kao ovce. A znate koje je to pitanje? Što je Istina? 

       Isus dozivajući dvanaestoricu, doziva upravo one koji su imali: vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Dao dragi Bog da Istina o Isusu i narodu danas biva istom kao nekoć, dok je On sam hodao Zemljom, davao upute svojim učenicima i bio sa svojim narodom. Danas, ako mi nemamo istinskih pastira, tad` se svi zatvaramo u svoje okvire i ne ispunjavamo Božju, već svoju volju… kao da ju namećemo iznad Volje Neba, Svetosti i Mira. 

        A danas, itekako treba ponoviti gotovo sam kraj evanđeoske Riječi dana: Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Dakle, ne izmičite stvarnosti problema, već budite uz istinitu stvarnost i potrebu naroda! … jer, kako sam Bog, Sin kaza: Besplatno primiste, besplatno dajte!