Samo Mir

     Draga braćo i sestre… Preljubljeni… 

     samo Mir ostaje kao Vječna Istina trajne i svete Ljubavi koja i danas pohodi Svoj Jeruzalem. Ni kamen na kamenu… ni ljepota, ni išta od uspomene na nekad veličanstveni Jeruzalem neće i ne može ostati tamo gdje je bilo, pa ni sjeme gdje je posijano… jer su zavapili… jer su zazvali… Krv Njegova na nas i na djecu našu… 

     Ljubljeni u Kristu, sve je to nekako misteriozno, ali i ne toliko daleko našoj Sadašnjosti… da ne kažem Budućnosti… Nije to toliko ni tragično… nije to toliko ni tužno… koliko pravedno i istinito, jer čovjek i ne zaslužuje više doli su njegove riječi i djela izrekli svoje. 

    Samo Mir, ostaje kao zaziv anđela… Samo Mir, ostaje kao ljepota Susreta… Samo Mir, ostaje kao trajan Zakon Neba i Zemlje, jer nama je uistinu Mir i potreban. Ne mir prividna življenja, ne-sukoba, ne-neprijateljstva… Već Mir kakav Krist Isus, Sin Božji nudi i pruža ovom čovječanstvu. 

    Samo Mir, ono je za što vjerujem i srce vaše kuca i duša vaša čezne…