Primjer Ljubavi

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 15, 12-17)

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
“Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Vi ste prijatelji moji
ako činite što vam zapovijedam.
Više vas ne zovem slugama
jer sluga ne zna
što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve
što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene,
nego ja izabrah vas
i postavih vas
da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne
što ga god zaištete u moje ime.
Ovo vam zapovijedam:
da ljubite jedni druge.”

 
 

    Ono što nam Krist danas, putem Evanđelja po Ivanu (Iv 15, 12-17) poručuje… jest upravo živi Primjer Ljubavi; Ljubavi koja ostajući u svojoj bîti, zna kako se pružati, kako se darivati… zna kako biti potpuno jedinstvena, jer po riječima: … da tko život svoj položi, ona biva unikatna! Zašto? Upravo zato, jer postoje toliki primjeri “ljubavi” koji žele biti poput sapunice i slijede tzv. taj moderni trend, ali TO NIJE LJUBAV… osobito NE LJUBAV o kojoj Krist govori, koju Krist nalaže, te po kojoj Krist zapovijeda. 

     Danas ti biva, čovječe, rečena Zapovijed Božja. Uz Zapovijed, pružena je stvarnost veličanstvene Ljubavi i još bolje rečeno, kakva to čovječja ljubav treba biti. Pazite, ne za bilo koga… Ne, život se ne pruža za bilo koga. Ljubav se ne dariva za bilo koga. Ljubav koju ti darivaš i k tomu životom potvrđuješ… Ona nipošto nije i ne smije biti za bilo koga, sred: Ne bacajte biserje pred svinje! Ljubav, sveta i neokaljana biva darovana za svoje prijatelje. … a sve po primjeru Isusa, koji apostole… svoje učenike, nazva prijateljima. 

      Mudrost dalje progovara… Mudrost dalje zbori i Ona kaže: … sluga ne zna što radi njegov gospodar. Sluga ne zna… jer on odslužujući svoje, samim tim završava dio odnosa prema poslu, ali i prema gospodaru. Mi, poput apostola, mi prijatelji Krista, viši od sluge… bivamo nazvani prijateljima, osobito po Riječi: … jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Koje li čovječe Milosti! Kojeg li čovječe dara! Mi, ovce paše Njegove, kojima biva sve darovano, bivamo nazvani prijateljima… 

      To je Primjer Ljubavi! To je Primjer veličanstvenog odnosa jednog Boga i Njegovih izabranika. Još bih vam samo volio, ovog dana staviti na znanje, gdje u cijelom tom evanđeoskom ulomku biva POTPUNA LJUBAV Krista… Pažljivo čitajte… pažljivo osluškujte… : Ne izabraste vi Mene, nego Ja izabrah vas… te vam Otac dadne što ga god zaištete u Moje Ime. Kriste, koliko nas ljubiš… Kriste, koliko nas voliš. Kriste, Sine Vječnosti… Sine Presvete Milosti…