Najvjernija Zagovornica

      Stvarno čovjek kad pogleda koliko se Blažena Djevica Marija zauzima za ovo čovječanstvo… toliko hladan ili ravnodušan mora biti prema svemu tom pa da odbaci to silno sveto Zauzimanje. 

      Čak i ovo Zagovornica kako Ju lijepo Crkva naziva… uistinu govori o Službi sred Poniznosti i one Malenosti koju je oduvijek… baš oduvijek Ona imala… 

     Evo vam prilike da uz Matejevo Evanđelje (Mt 20,1 -16) i Riječ o radnicima posljednjeg sata razmatrate… o Vječnosti kojoj pripadate, pa bili vi radnici i zadnjeg trenutka… zadnjeg sata… Važno je da ste prispjeli, te istinski prionuli upravo uz ono što vam je činiti… uz ono što je bit Božje Volje za vaš život. 

       Polje rada, uvelike se nastoji zaobići… Taktika Zla jest upravo po Neredu, Neskladu i Lijenosti uvesti takav kaos, da čovjek i od bitnog odustane. No, Marija poput istinske Majke žarko zagovara… i svaki čovjek ima novu i novu priliku da pristigne k Polju Spasenja. 

       Pred istinom o Ljepoti Marijina Poziva, stoji Sin… i tu se očituje Božja Volja… koja gotovo da kaže: Dopusti mi čovječe da se u tebi iznenadim i da i Ja pokušam otkriti opet nešto novo… ponajpače maleno i iskreno… 

        Dijete… Isuse… daj nam piti s Izvora na koje te Mati vodila… a koje je Otac još od vijeka pripravio. 

         Sveta Marijo, Majko Božja i Majko naša… Kraljice Neba i Kraljice Zemlje… moli za nas.