Moli…

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 19, 45-48)

 

      U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: “Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!”
    I danomice naučavaše u Hramu. 
    A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi. 

 
 

      Ovo je trenutak kada više ne postoji važnost riječi, kao što je to svetost Božje Riječi. Trenutak je u kojem smo, uistinu, pozvani ne osuđivati, već moliti. 

      O, moli sveti puče. O, moli, narode Božji. Isus, uistinu odgaja molitvom. Stoga i ti moli: tišinom srca, ljepotom duha, nježnošću riječi… 

      Neka čitavo biće naše ostane, osobito ovog dana, uronjeno duhom, dušom i tijelom u molitvi.