Moć sred Istine Života

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 6, 51-58)

 

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: 
     “Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.”
     Židovi se nato među sobom prepirahu: “Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?” Reče im stoga Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije krv moju, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.”

 
 

    Predragi u Kristu, danas svetkujemo Presveto Tijelo i Krv Kristovu… i stoga svetkujemo Život svete Vječnosti… Život svete Milosti koji nam je darovan… Život jedne jedine i jedinstvene Istine koja danas progovara o važnosti Tijela… o važnosti Krvi… o važnosti Života… 

     Svetkujući Tijelovo, sjetimo se Gospodina, Boga svoga… jer On, kako kaže prvo čitanje Knjige Ponovljenog zakona (Pnz 8, 2-3. 14b-16a) nas je izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva; … proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem; … izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen; … u pustinji hranio mȁnom, nepoznatom tvojim ocima. 

      Ma danas nam je doći pred Gospodina. Danas nam je stati pred Njegovo Lice i kušati i živjeti upravo ono što nam On dade u zalog… jer to pruža Vječnost, jer to pruža svetost zajedništva s Njim i s proslavljenim Nebom. Što nas to raduje, ako nije svetost Pričesti? Što nam to daje snagu i mir, ako to nije svetost Tijela i Krvi, Gospodina našeg Isusa Krista? … kad jednostavno pomireni s Njim, stupamo u zajedništvo i jedinstvo s Njim… Bogom Stvoriteljem, Spasiteljem i Otkupiteljem!

      Kako prekrasno kaže pjesma: 

 proničeš dušu moju,
vidiš srce moje,
kuca li ono za Tebe? 

      A to je bît – živjeti potpuno predanje Nebu Svetosti! Koliko je tebi… koliko je nama… važan Isus? Neizmjerno. Još jednom pročitaj i razmatraj nad pročitanim Evanđeljem i shvati da bez Sina svete Vječnosti… koliko god umovali, sanjali… nema Života… nema Vječnosti! To je Moć sred Istine Života!