Gdje ti je Zaručnik?

    Volio bih silno da se zaustavimo nad Riječju Evanđelja dana… kratko u tišini… ulazeći u Stvarnost koju nam Isus… sam Isus pruža. Stoga, svetost Riječi po Mateju (Mt 9, 14-17) neka dopre do našeg srca… do samih nas… 

    Predraga Istino, kako smo se na lak i jeftin način odijelili od Tebe… O, kako smo postali tako mlitavi, hladni, egoistični u svojim životnim datostima, ne bivajući više nimalo zahvalni za sve pruženo, a pred grijehom ne strepeći od njegova ujeda, otrova i pogibeljne naravi. 

      Ovo pitanje kojim sam naslovio temu… prvo bih postavio sebi, a onda i vama: Gdje ti je Zaručnik? Ma misliš li dušo draga na Njegovu Prisutnost, na tu svetost Njegova Poziva… na Istinu i Realnost Vječnosti koja jest?! Ma Zaručnik duše najavljuje pogibeljne dane i trenutke za nas… i ako se mi do tad ne osiguramo, ne napojimo na Njemu… ne oslobodimo sve truleži i ne odreknemo sve propasti… ako mi čitavim bićem ne prionemo uz Križ koji je danas jedina Nada… propast ćemo bivajući i ostajući blokirani u svojim smradom ugojenim grijesima… 

       Potičem te na Ispovijed… Prvo sebe, pa i vas… Potičem te na novost življenja i proživljavanja Evanđelja… Slijedi Isusa… Čitaj kako su ga slijedili sveci na tom putu… Čitaj što je govorio onima koji su Ga slušali i slijedili Ga u tom življenjem Evanđelja… Svog Isusa slijedi… Put, Istinu i Život… 

       Ostavljam te u upitu: Gdje ti je Zaručnik? Ostavljam te u poticaju danih bisera kako bi i u suhoći mogao preživjeti uz Riječ koja je Vječna…