Istinski Bog

Istinski Bog

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 6, 52-59)

 

    U ono vrijeme: Židovi se među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus:

                              »Zaista, zaista, kažem vam:
                              ako ne jedete tijela Sina Čovječjega
                              i ne pijete krvi njegove,
                              nemate života u sebi!
                              Tko blaguje tijelo moje
                              i pije krv moju,
                              ima život vječni;
                              i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
                              Tijelo je moje jelo istinsko,
                              krv je moja piće istinsko.
                              Tko jede moje tijelo
                              i pije moju krv,
                              u meni ostaje
                              i ja u njemu.
                              Kao što je mene poslao živi Otac
                              i ja živim po Ocu,
                              tako i onaj koji mene blaguje
                              živjet će po meni.
                              Ovo je kruh koji je s Neba sišao,
                              ne kao onaj koji jedoše očevi
                              i pomriješe.
                              Tko jede ovaj kruh,
                              živjet će uvijeke.«
 

    To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi,

    pred nama se odvija stvarnost u kojoj nam sam Gospodin sred svetosti ove evanđeoske Riječi progovara o stvarnosti Života. Tu stvarnost svi mi želimo i opipati i doživjeti…

    Na jedan, potpuno kriv način, ako istinski zavirimo u samo Prvo čitanje Djela apostolskih (Dj 9, 1-20), tad’ Savao… shvaćao je istinu Vjere, te je progonio i pustošio Hramovima Neba, Ljubavi, Nade i Mira… No, Gospodin ga zaustavlja, kao što i ove Židove koji se među sobom prepirahu zaustavlja. Zašto? … jer krivo i pogrešno… rođeno u zabludi… ne donosi ploda… pa ni ne rađa ono na što samo Nebo ukazuje. 

    Tko to ima život?! Što je to uopće jelo istinsko… piće istinsko?! To su pitanja na koja sam Gospodin… sama Uskrsla Istina, nudi odgovor. O, da… za Životom čeznemo, kao i oni… a gotovo slabo se otvaramo Istini… Istinskom Bogu, koji nam u potpunosti nudi sama sebe. 

    Ljubljeni u Kristu… u Istini… shvatimo ozbiljnost ove Isusove nauke. Ne dajmo se zavesti! Težimo, čeznimo i učinimo sve da bismo baštinili Život vječni, jer On – Istinski Bog – to i jest… 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb