Nebu nad nebesima

   Razmatranje

 

    Prva slika Srca Marijina, koju nam je dao Vječni Otac je Nebo. Njeno Prečisto Srce je istinsko Nebo. kojeg je nebeski svod samo slika i lik. Njeno Srce je Nebo uzvišeno nad svim nebesima. To je Nebo o kojem Duh Sveti govori: Jer Gospodin gleda sa Svog uzvišenog svetišta, s Nebesa na Zemlju gleda (Ps 102, 20)… kad kaže da je Spasitelj došao na Zemlju izvršiti Otkupljenje. 

    Marija, Ljubezna Majka, oblikovala je Isusa prvo u svom Srcu, a zatim Ga začela u prečistom tijelu. Tako se može reći, da nakon što je neko vrijeme bio skriven u Marijinu Srcu, slično kao u Krilu Očevu u Vječnosti, Isus izišao u svijet, te se objavio ljudima. Kao što je iz Krila Očeva i s Nebesa sišao bez da ih je napustio, slično je i sa Srcem Marijinim. Ono je Nebo iz kojeg je došao Spasitelj svijeta, bez da Ga je napustio… Naprotiv, u Njemu je ostao i ostat će zauvijek: Dovijeka, o Gospodine, Riječ Tvoja ostaje, stalna poput Nebesa. (Ps 119, 89). 

    Marijino Srce je svod nebeski, plamen sunčani; sama vatra, plamen, jer je upaljeno plamenovima božanske Ljubavi. Ono je svetije i ražarenije od sve ljubavi svih Serafina i svetaca. Ono je Nebo nad nebesima, stvoreno samo za Boga.

 
 

Nebu_nad_nebesima-02

© Samo jednoj Istini pripada sva Slava Svetosti… Samo jednoj Djevici pripada svo poklonstvo, sva čast i sva hvala zemljanika i nebesnika.


 
 

     Sunce je od stvaranja u neprestanom pokretu i svakodnevno prelazi tisuće kilometara. Tako i Presveto Srce Marijino je od trenutka Njenog Bezgrešnog Začeća bilo u trajnom pokretu Ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Njeno je Srce, dok je bila na Zemlji, trčalo ili bolje reći letjelo takvom brzinom putovima svetosti da je trajna putanja Sunca, samo blijeda slika tog. 

     Njena se Ljubav svakim činom podvostručavala, što nikad nije rečeno ni za kojeg sveca. Ako je Marija molila, Ljubav je u Njoj molila; ako je slavila i častila Boga, Ljubav je to u Njoj činila; ako je govorila ili šutjela, sve je iz Ljubavi činila; ako je radila, Ljubav je usavršavala Njen posao; ako se odmarala, Ljubav ju je na to poticala. 

 
 

   MOLITVA

 

    O, Vatro Ljubavi Srca Marijina jača od Serafina, do Prijestolja nebeskog Oca sezala si i privukla Riječ Božju da bi zajedno s Njim surađivala u Spasenju svijeta. O, božanski Plamenu, koji ražarivaš Plemenito Srce Marijino, siđi u srce svakog čovjeka. Ugasi u srcima ljudi svaku drugu vatru. Sažezi sve što je protivno Tebi. Zapali srca ljudi. Preobrazi ih u sebe, kako bi ljubili Boga, koji ih je stvorio da bi Ga ljubili. Daj da možemo moliti sa sv. Augustinom: O, sveti Plamenu, Tvoja vatra je slatka i ugodna. 

 
 
 

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče, nebeski, Bože, … 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 
 

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, … 

Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, … 

Srce Marijino, svake Milosti i Kreposti puno, … 

Srce Marijino, pravilo Svetosti, … 

Srce Marijino, što je bilo dionikom svih Otajstava svoga Sina, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Navještenju postalo Stanom Božjim, … 

Srce Marijino, što je po otajstvenom Pohodu obasuto novim Milostima, … 

Srce Marijino, što te je najuža Prisutnost Utjelovljene Riječi u Tebi devet mjeseci veselila, … 

Srce Marijino, što je u Porodu Isusa, svoga Sina, neizrecivim veseljem bilo natopljeno, … 

Srce Marijino, što je u Prikazanju svoga Sina u Hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno, … 

Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina, tri dana bilo jako rascviljeno, … 

Srce Marijino, što je zbog nađenog Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, … 

Srce Marijino, što je svih Isusovih Muka posebice dionikom bilo, … 

Srce Marijino, što je od Posljednje Večere u Presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, … 

Srce Marijino, što je zbog Isusova Rastanka bilo jako ražalošćeno, … 

Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom Vrtu bilo duboko rastuženo, … 

Srce Marijino, što se zajedno sa Svojim Sinom Krvlju znojilo, … 

Srce Marijino, što je zajedno sa Presvetim Licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano, … 

Srce Marijino, što je u šibanju nevinog Isusa isto, tolikim ranama bilo ranjeno, … 

Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, … 

Srce Marijino, što je bremenom Isusova Križa bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je s Raspetim Sinom također na Križu bilo opterećeno, … 

Srce Marijino, što je u Smrti svoga Sina blizu Križa morem Muka bilo obliveno, … 

Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, … 

Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom, skupa bilo u grob položeno, … 

Srce Marijino, što je u Isusovu Uskrsnuću, od radosti opet oživjelo, … 

Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću, neizrecivom slašću bilo napunjeno, … 

 … moli za nas.

 
 

Nebu_nad_nebesima-03

© Nebu Blažene Djevice Marije, istinski pripada sva stvarnost molitve, poniznosti i skrovitosti. Budimo poput anđela, budni na molitvu i pozorni na Riječ Neba


 
 

Srce Marijino, što je Silasku Duha Svetog, novim obiljem Milosti bilo obasuto, … 

Srce Marijino, što je u svom Slavnom Uznesenju, nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, … 

Srce Marijino, što je na Nebu, Krunom Majke Božje, Kraljicom Svemira bilo okrunjeno, … 

Srce Marijino, Čudo Srca Isusova, …

Srce Marijino, Ogledalo Srca Isusova, … 

Srce Marijino, Utjeho Srca Isusova, … 

Srce Marijino, u Ljubavi jače od smrti, … 

Srce Marijino, Slavo kraljevske Kćeri, … 

Srce Marijino, Blago svetosti, … 

Srce Marijino, Sliko Dobrote Božje, … 

Srce Marijino, Posrednice svih Milosti, … 

Srce Marijino, Zdravlje bolesnika, … 

Srce Marijino, Utjeho svih nevoljnika, … 

Srce Marijino, Utočište grešnika, … 

Srce Marijino, Ufanje i slatka Obrano Crkve, … 

Srce Marijino, Srce Majke Crkve, … 

Srce Marijino, Štite vojujuće Crkve, … 

Srce Marijino, Jakosti umirućih, …

Srce Marijino, Rashlado duša u Čistilištu, …

Srce Marijino, Radosti Anđela i svetih, …

Srce Marijino, Obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, …

Srce Marijino, koje je uništilo sve zablude na čitavom svijetu, …

Srce Marijino, izabrani Stane Duha Svetog, …

Srce Marijino, Milino Ljubavi Svog Sina, …

Srce Marijino, Srce po Srcu vječnog Oca, …

Srce Marijino, Predostojne Kraljice svijeta, …

Srce Marijino, blagoslovljeno u vijeke, …

 … moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine.

 
 

pomolimo se

    Svemogući, vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetom u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući Njezino Neokaljano Srce uzmognemo po Tvom Srcu živjeti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 
 

– Blagoslivljajmo Gospodina!

– Bogu hvala.