VODA koja zasićuje

Razmatranje i molitva

 

    Ljubav se također zove živo vrelo: živi vrutak, oganj, ljubav. Naš Otkupitelj je rekao Samarijanki: A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. (Iv 4,14) 

    Ljubav je voda koja zasićuje! Tko ljubi Boga svim srcem, ne traži i ne želi ništa više, jer u Bogu nalazi svako dobro. Zato, zadovoljan Bogom, uvijek veselo govori: Bog moj i sve moje! Bože moj, Ti si sve moje dobro. Zato se Bog žali na tolike duše koje traže nevoljne i kratkotrajne naslade od stvorova, a ostavljaju Njega, neizmjerno Dobro i Vrelo svakog veselja: Mene ostaviše, Izvor vode žive, te iskopaše si studence, studence ispucane što vode držati ne mogu. (Jr 2,13)

    Ali, Bog koji nas ljubi, želi da budemo zadovoljni, vapi i svima naviješta: Ako je tko žedan, neka dođe k Meni! (Iv 7,37) Tko želi biti blažen, neka dođe k Meni i Ja ću ga učiniti blaženim u ovom i u drugom životu: Neka pije koji vjeruje u Mene! Kao što reče Pismo: Rijeke će žive vode poteći iz Njegove Utrobe! (Iv 7,38)

    Dakle, onaj tko vjeruje i ljubi Isusa Krista, bit će obdaren tolikom Milošću, da će iz njegova srca, tj. iz volje, koja je kao utroba duše, poteći mnogo izvora svetih kreposti, koje mu neće služiti samo da sačuva svoj život, već i da dade život drugima. A ta Voda, je upravo Duh Sveti, Ljubav osobna, koju je Isus Krist obećao poslati s Neba nakon Svog Uzašašća: To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u Njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh, jer Isus još nije bio proslavljen. (Iv 7,39)

    Ključ, koji otvara prolaze te blažene Vode, je molitva, kojom postižemo svako dobro uslijed obećanja: Tražite i dobit ćete! Mi smo slijepi, siromašni i slabi, ali molitva nam daje svjetlo, jakost i obilate milosti. S molitvom se sve postiže. Tko moli, prima što god želi! Bog nam daje svoje milosti, ali hoće da Ga za njih molimo. 

    Gospodine, daj mi tu vodu! Isuse moj, molim Te sa Samarijankom, daj mi tu vodu Tvoje Ljubavi, neka učini da zaboravim na zemaljsko i da živim jedino za Tebe koji si neizmjerno ljubezni. Natopi što je suho! Duša moja je suha zemlja, koja ne rađa ništa osim grmlja i trnja; Ti joj udahni milost, da urodi plodom slave za Tebe, prije negoli otiđe s ovog svijeta. 

      O, Izvore žive Vode, o najveće Dobro, koliko puta sam Te ostavio zbog blata ove Zemlje, koje me udaljilo od Tvoje Ljubavi! O, da sam umro, a da Te nisam uvrijedio! Od sada neću ništa tražiti, osim Tebe, Bože moj! Budi mi u pomoći i daj mi da Ti budem vjeran. Marijo, Nado moja, drži me uvijek pod Svojim Plaštem. 

 
 
 

Litanije Duhu Svetom

 
 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Duše Sveti, čuj nas.

Duše Utješitelju, usliši nas.

 

Oče, nebeski Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 …smiluj nam se.

 

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, …

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci, …

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista, …

Duše Sveti, naš božanski Učitelju, …

Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega, …

Duše Sveti, koji stanuješ u nama, …

Duše Istine, …

Duše Mudrosti, …

Duše Razuma, …

Duše Jakosti, …

Duše Pobožnosti, …

Duše dobrog Savjeta, …

Duše Znanja, …

Duše Straha Božjeg, …

Duše Milosti i Milosrđa, …

Duše Ljubavi, …

Duše Radosti, …

Duše Mira, …

Duše Strpljivosti, …

 …smiluj nam se.

 
 

Prvi_dan_Duhu_Svetom-02

© Hvala Ti Duše Sveti na svim Tvojim Presvetim Darovima i Milostima


 
 

Duše Blagosti, …

Duše Dobrote i duhovne Miline, … 

Duše Ustrajnosti, …

Duše Umjerenosti, … 

Duše Poniznosti, …

Duše Krotkosti, … 

Duše Vjere i Ufanja, …

Duše Čistoće, … 

Duše Savjesnosti, …

Duše Razboritosti, … 

Duše Života i Spasa, …

Duše Kreposti, …

Duše svih Milosti, … 

Duše Sveti, koji proničeš Božje Tajne, … 

Duše Sveti, koji nam pomažeš u molitvi, … 

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili, …

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju, … 

Duše Sveti, Upravitelju misli i namjera srca, …

Duše Sveti, Čistitelju naših duša, … 

Duše Sveti, čijom Milošću postajemo Božja djeca, … 

Duše Sveti, Posvetitelju i Ravnatelju Crkve, … 

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, …

Sigurna pomoći u svakoj nevolji, …

Slasti početnika u Tvojoj Službi, …

Jakosti u Tebi napredujućih, … 

Kruno savršenih, …

Radosti anđela, … 

Svjetlo patrijarha, … 

Pobjedo mučenika, … 

Znanje priznavaoca, … 

Čistoćo djevica, … 

Pomasti svih svetih, … 

 …smiluj nam se.

 

Milostiv budi, oprosti nam Duše Sveti. 

Milostiv budi, usliši nas Duše Sveti. 
 

Od svakog zla, …

Od svakog grijeha, …

Od svih napasti i zasjeda đavolskih, …

Od svake preuzetnosti i zdvojnosti, …

Od poricanja objavljenih istina, …

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti, …

Od svake nečistoće duše i tijela, … 

Od duha bludnosti, …

Od krivovjerja i svih zabluda, … 

Od svakog zlog duha, …

Od zle i vječne smrti, … 

 …oslobodi nas, Gospodine.

 

Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina, …

Po divnom djelovanju Tvoje Milosti, …

Po Bezgrešnom Začeću Djevice Marije, …

Po Otajstvenom Začeću Isusa Krista, …

Po Tvojem Silasku nad Isusa u rijeci Jordanu, …

Po Tvom Silasku nad apostole, …

Na veliki dan Suda Božjeg, …

 …oslobodi nas, Gospodine.

 

Mi, grešnici, …

Da nam se smiluješ, …

Da po Tebi sveto živimo, …

Da se udostojiš sve udove Crkve oživjeti i posvetiti, …

Da se udostojiš Svojom svetom Milošću uvijek nas pratiti i preteći, …

Da se udostojiš dati nam darove prave svetosti, pobožnosti i molitve, …

Da se udostojiš sve naše misli, riječi i djela sebi upraviti i posvetiti, …

Da se udostojiš dati nam da postignemo pravu poniznost i sve kreposti, …

Da obnoviš u nama pravednost i poštenje, …

Da se udostojiš zasaditi u nama dar krotke strpljivosti, …

Da se udostojiš dati nam milost suza, …

Da se udostojiš udahnuti nam iskrene osjećaje Milosrđa i Ljubavi, …

Da nas obogatiš božanskom Istinom i Milošću, …

Da se udostojiš utvrditi nas u Milosti svojoj, …

Da nas primiš među svoje odabrane, …

Da se udostojiš uslišiti nas, …

Da po Tebi, Bogu živimo, …

 …Tebe molimo, usliši nas.

 

Duše Sveti, Bože, molimo Te, usliši nas.
 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, izlij na nas Duha Svetoga.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, pošalji na nas Obećanog Duha Očevog.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daj nam Duha Dobrog.
 
 

Duše Sveti, čuj nas.

Duše Utješitelju, usliši nas.
 

Oče naš…
 

Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Duhom Svetim.

Hvalimo Ga i uzvisujmo u sve vijeke. Amen.
 
 

pomolimo se

   Bože, koji si Svjetlošću Duha Svetog poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu spoznamo što je pravo i Njegovoj se Utjesi vazda radujemo.
Gospodine, zapali nam srce Ognjem Duha Svetog da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo.
Bože, kome je svako srce otkriveno, kome svačija volja govori i kome nije skrivena ni jedna tajna, očisti izljevom Duha Svetog misli srca našeg, da zaslužimo savršeno Te ljubiti i dostojno hvaliti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.