ISUS KRIST I LJUBAV NJEGOVA SRCA U EUHARISTIJI (III. dan devetnice)

      Blaženi Ivane, središte tvojega kršćanskog života bio je naš Spasitelj Isus Krist. Njega si susretao najprije kao kozmičkoga vladara svemira, zatim nazočnoga u liturgiji Crkve i u crkvenoj hijerarhiji, a nadasve si ga gledao u rimskomu biskupu – papi; prepoznavao si ga u bližnjemu, a Kristovu ljubav posebno si štovao i u nju se pouzdavao pod znakom njegova Presvetoga Srca.

        Najvažnije mjesto tvojega susreta sa Spasiteljem bila je Presveta Euharistija koja je postala središte tvojega duhovnog života. Još od svojih studentskih dana svakodnevno si prisustvovao svetoj Misi i primao svetu Pričest. Isus nazočan u Euharistiji davao ti je nadahnuće i snagu za tvoje brojne apostolske pothvate. Svakodnevno si ga posjećivao u crkvi klanjajući Mu se u Presvetomu sakramentu, a ljubav prema Euharistijskom Isusu svesrdno si širio među mladima. 

        Osobno si se posvetio Srcu Isusovu. Sve što si činio radio si “na slavu Presvetoga Srca Isusova”, kako si zapisao u dnevniku. Božanska je providnost nagradila tvoje pouzdanje u Srce Isusovo i na vidljiv način: tvoje tijelo očekuje uskrsnuće pod svodovima bazilike Srca Isusova u Zagrebu koja je bila mjesto tvojega posvećenja i uspona prema Bogu. Slušamo tvoje pobudne misli koje si nam ostavio o našemu Spasitelju.
 
 

misli blaženog Ivana o Isusu Kristu i Euharistiji

 

– Krist je došao na svijet da posveti svu prirodu, svakoga čovjeka i svaku narodnost.
– Pričest je izvor života.
– Svatko znade kako blizina Euharistije krijepi.
– U sv. Pričesti, gdje se vaše tijelo i vaša duša ujedinjuju sa samim Božanstvom, treba biti vrhunac vašega života.
– Sjedinjujući se s Kristom u sv. Pričesti već se na Zemlji ispunjava vaša zadnja svrha i postajete dionicima same biti Božje.
– Euharistija nad vodi k vrhuncu kršćanske savršenosti, pravoga nutarnjeg života.
– Euharistija je naša prva radost na Zemlji; po Njoj već postajemo dionicima buduće Nebeske Slave.
– U sv. Pričesti duša slavi svoje trijumfe, postaje slična svojemu božanskom Zaručniku, postaje božanska, postaje dionicom neizmjernosti i Vječnosti.
– Srce Isusovo, Tebi posvećujem svoj život: ako je na Tvoju Slavu da trpim i tako dođem k Tebi, neka bude Tvoja Volja.
– Presveto Srce Isusovo najjači je faktor za rekristijanizaciju društva.
– Očekujem Milosrđe Gospodinovo i nepodijeljeno, potpuno, vječno posjedovanje Presvetoga Srca Isusova. 

 
 

pomolimo se

     Gospodine Isuse, Ti si blaženom Ivanu otkrio Sebe i bogatstvo božanskoga života u Svojemu Presvetom Srcu koje je on iskreno štovao i ljubio te je u Tebi našao središte svojega života. Obdario si ga posebnim nadnaravnim darom razumijevanja i duboke vjere u Presveti Sakrament Euharistije. Svim svojim bićem on je duboko štovao ovo Otajstvo Tvoje Ljubavi primajući ga svakodnevno u svoje srce i često Mu se klanjajući u crkvama pred Svetohraništem. Po njegovu zagovoru udijeli i nama spoznaju ljubavi Tvojega Presvetog Srca da ti i mi možemo u Poniznosti služiti, svjedočiti Ljubav Tvojega Srca drugima i tako širiti Tvoju Slavu privodeći našu braću Vječnom Spasenju. Daj da nam Presveta Euharistija postane središtem našega duhovnog života odakle ćemo crpiti snagu za svoje posvećenje i za ljubav prema bližnjemu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.  

     Oče Nebeski, u blaženome Ivanu dao si nam divan uzor kršćanskih vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć Tvoje Milosti i u laičkomu staležu može postići svetost života. Pomozi nam da, ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i Crkvi, idemo putom svetosti i nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju Tvojega Kraljevstva. Po njegovu zagovoru udijeli mi posebnu Milost za koju te sada molim… ako je to na korist mojemu vječnom Spasenju, a Tebi na slavu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

 
 
 

litanije u čast blaženog Ivana Merza

 
 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče Nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 …smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, Majko Božja, …

 

  Blaženi Ivane, svjetlo s Neba, …

Vitezu Krista Kralja, …

Odani štovatelju Srca Isusova, …

Pobožni klanjatelju Presvete Euharistije, …

Poslušni i vjerni sine Crkve Katoličke, …

Iskreni poštovatelju Svetog Oca, …

Marni provoditelju crkvenog učenja, …

Čisti sine Blažene Djevice Marije, …

Revni molitelju Gospine krunice, …

Proroče Božji, …

Novi čovječe u Kristu, …

Blaženi Ivane, heroju ljubavi prema bližnjemu, …

Božja umjetnino, …

Dive duha, …

Remek-djelo Duha Svetoga, …

Čudo Milosti Božje, …

Provoditelju liturgijske obnove, …

Apostole mladih i odraslih, …

Vitezu ženske časti, …

Uzore laičkoga apostolata, …

Uzore katoličkih intelektualaca, …

Uzore nastavnika i odgojitelja, …

Uzore i zaštitniče hrvatske katoličke mladeži, …

Blaženi Ivane, uzore borbe protiv grijeha, …

Uzore svladavanja i askeze, …

Strpljivi nositelju svagdanjega križa, …

Borče s bijelih planina, …

Punino kršćanske zrelosti i svetosti, …

Putokaze suvremenoga naraštaja, …

Pute naših dana, …

Svjedoče, zaštitniče i naš suputniče, …

Brate Ivane, …

 …moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 
 

pomolimo se 

     Bože, naš Oče, blaženi je Ivan vjeran krsnom pozivu na svetost revno radio na odgoju mladeži u vjeri i kršćanskom životu. Udijeli i nama da, ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro navješćujemo Evanđelje i za Nj svjedočimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.