o putovanju u Betlehem, gdje se Isus rodio

razmatranje

 
 

   Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće i porodice, uziđe sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad zvani Betlehem da se upiše. (Lk 2, 4)

 

      Promatraj slatke razgovore koje je na ovom putu Marija dijelila sa sv. Josipom, o Milosrđu Boga koji je poslao Svoga Sina kako bi otkupio čovječanstvo, te o Ljubavi Sina Božjega koji je došao u ovu Suznu Dolinu da Svojom Mukom i Smrću zadovolji za grijehe ljudi.

  Zatim promatraj muku sv. Josipa kako je one noći u kojoj se Riječ Božja rodila, skupa s Marijom bio odbijen u Betlehemu, te su bili prisiljeni potražiti smještaj u štali. Kolika je bila muka sv. Josipa kad je vidio svoju zaručnicu, mladu petnaestogodišnju djevojku, trudnu pred porodom kako drhti od hladnoće u vlažnoj, s više strana, otvorenoj štalici.

       Ali, koliko velika je morala biti njegova utjeha, kad je čuo da ga Marija zove govoreći: “Josipe, dođi, vidi i pokloni se Djetetu Bogu koji se rodio u ovoj štali. Pogledaj kako je lijep. Gledaj u jaslama na malo slame Kralja svijeta. Vidi kako drhti od zime Onaj koji plamenom Ljubavi raspaljuje serafine! Evo plače Onaj koji je Radost Neba!”

      A sada… promatraj kolika je bila ljubav i nježnost sv. Josipa dok je svojim očima gledao Sina Božjega koji je postao Djetetom, i istovremeno slušao pjesmu anđela koji su pjevali oko njihova Novorođenog Gospodina, dok se štala ispunjala svjetlošću. Tada je Josip klečeći na koljenima zaplakao od nježnosti i kazao: “Klanjam Ti se, klanjam Ti se moj Gospodine i Bože… i koje li moje sreće da Te prvi poslije Marije vidim Novorođenog, te da na svijetu želiš da Te smatraju i zovu mojim sinom. Dopusti mi od sada da Te zovem i kažem Ti: Bože moj i Sine moj, Tebi se posvećujem. Moj život od sada više neće biti moj, nego će biti Tvoj. Živjeti ću samo da Tebi služim moj Gospodine.”
     Koliko je više porasla Josipova radost kada je one noći vidio kako, pozvani od anđela, dolaze pastiri vidjeti njihova Novorođenog Spasitelja, a zatim i svete mudrace koji su došli s Istoka kako bi počastili Nebeskog Kralja, koji je došao na Zemlju spasiti svoja stvorenja.

 
 
 

molitva

 

  Josipe, sveti moj patrijarše, zbog žalosti koju si osjetio gledajući gdje se Sin Božji u štali rodio, u kojoj nije bilo ni vatre ni ogrjeva, i kako Dijete plače od hladnoće koja Ga je mučila, molim te isprosi mi Milosti istinskog pokajanja za svoje grijehe po kojima sam i ja bio uzrokom Isusovim Suzama.

      A po radosti koju si kušao kad si prvi puta ugledao Djetešce Isusa položena u jaslice, kako je lijepo i nježno… od onoga časa tvoje srce velikom je ljubavlju prema Ljubeznom Djetetu počelo gorjeti. Isprosi mi Milost da Ga i ja na Zemlji goruće ljubim, te jednom trajno uživam Njegovu Prisutnost u Nebu.
      A Ti, Marijo Majko Božja i moja Majko, preporuči me Svome Sinu i isprosi mi oproštenje svih uvreda koje sam Mu nanio, te Milost da Ga više nikada ne uvrijedim. A Ti, ljubezni moj Isuse, za ljubav Mariji i Josipu, oprosti mi i daj mi Milost da Te jednom u Nebu gledam, hvalim i ljubim Tvoju Božansku Ljepotu i Dobrotu iz koje si meni za ljubav postao Djetetom. Ljubim Te neizmjerna Dobroto. Ljubim Te, Isuse moj. Ljubim Te, Bože moj, Ljubavi moja i sve moje.

 
 
 

litanije u čast sv. Josipa

 
 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 
 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 
 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše, Sveti Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože…

 …smiluj nam se.

 
 

Sveta Marijo, djevičanska zaručnice sv. Josipa, …

 
 

Sveti Josipe, slavni porode Davidov, …

Sveti Josipe, svjetlosti patrijarha, …

Sveti Josipe, zaručniče Bogorodice, …

Sveti Josipe, stidljivi čuvaru Djevice, …

Sveti Josipe, hranitelju Sina Božjega, …

Sveti Josipe, brižni branitelju Kristov, …

Sveti Josipe, glavaru svete Obitelji, …

Sveti Josipe, poočime Isusov, …

Sveti Josipe, s Neba poučeni o Tajnama Božjim, …

Sveti Josipe, vjerni i razboriti slugo Božji, …

Sveti Josipe, gorljivi vršitelju Volje Božje, …

Sveti Josipe, revni provoditelju Božjih nauma, …

Sveti Josipe, izbavitelju života Isusova, …

Sveti Josipe, kome se sam Gospodar Svemira pokoravao, …

Sveti Josipe, hranitelju i skrbniče Svete Obitelji, …

Sveti Josipe, koga je Kraljica svijeta i Gospodarica anđela slušala, …

Sveti Josipe, čuvaru Marijine časti, …

Sveti Josipe, svjedoče djevičanstva Marijina, …

Sveti Josipe, sudioniče Marijinih povlastica, …

Sveti Josipe, Isusu i Mariji preslični, …

Sveti Josipe, uzore očinske brige i budnosti,  …

Sveti Josipe, potporo i upravitelju kršćanskih obitelji, …

Sveti Josipe, uzore obiteljske ljubavi, sloge i vjernosti, …

Sveti Josipe, prijatelju djece, …

Sveti Josipe, zaštitniče djevičanske čistoće, …

Sveti Josipe, čuvaru djevica, …

Sveti Josipe, ljubitelju siromaštva i pomoćniče sirota, …

Sveti Josipe, diko i uzore obrtnika i radnika, …

Sveti Josipe, branitelju putnika, …

Sveti Josipe, utočište grešnika, …

Sveti Josipe, utjeho žalosnih, …

Sveti Josipe, pravedni, …

Sveti Josipe, prečisti, …

Sveti Josipe, premudri, …

Sveti Josipe, jaki, …

Sveti Josipe, pokorni, …

Sveti Josipe, vjerni, …

Sveti Josipe, ogledalo strpljivosti, …

Sveti Josipe, sigurna nado našeg Spasenja, …

Sveti Josipe, savjetniče u dvojbama, …

Sveti Josipe, ljiljane netaknute čistoće, …

Sveti Josipe, bisere poniznosti i krotkosti, …

Sveti Josipe, obrano stradalnika, …

Sveti Josipe, zaštitniče umirućih, …

Sveti Josipe, jaki štite protiv zasjeda đavolskih, …

Sveti Josipe, strahu zlih duhova, …

Sveti Josipe, zaštitniče i branitelju cijele Crkve, …

Sveti Josipe, krunom Slave Presvetog Trojstva ovjenčani, …

Sveti Josipe, izbavitelju iz svake nevolje, …

 …moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

 
 

Postavio si ga gospodarom Doma Svojega

i poglavarom svega Imanja Svojega.

 
 

pomolimo se

      Bože koji si se neiskazanom Providnosti udostojao izabrati svetog Josipa za zaručnika Presvetoj Majci Svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja na Zemlji častimo, zavrijedimo imati zagovornikom na Nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.