O Milosrđu Boga

O Milosrđu Boga

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

   Iz razmatranja sv. Alfonza Marije de’ Liguoria, biskupa

    Sv. Pavao kaže: Ali kad se očitova Dobrota Boga našeg Spasitelja i Njegova Ljubav prema ljudima (Tit 3,4)… Kad se pojavio Sin Božji na Zemlji, tada se dakle očitovala Božja Dobrota prema nama.      

    Sv. Bernard piše da je prije bila očitovana Moć Božja u stvaranju svijeta, Mudrost u uzdržavanju, ali Božje Milosrđe se najviše očitovalo kad je Sin Božji postao čovjekom, da bi svojom Mukom i Smrću otkupio izgubljene ljude. 

    Koje bi nam veće Milosrđe mogao iskazati Sin Božji, kad je već uzeo na sebe patnje koje smo mi zaslužili?! Evo, rođen je kao slabo Djetešce, povijen u jaslicama. Sam se ne može ni kretati, ni hraniti. Marija Mu treba dati mlijeka da bi preživio. 

    Evo Ga zatim pred Pilatom, vezana za stup… Ne može se odvezati. Tu je bičevan od glave do pete. Evo Ga na putu za Kalvariju, kako nosi Križ i više puta pada i na kraju evo Ga, pribijena na sramotno Drvo Križa, gdje će završiti svoj život u mukama. 

    Isus Krist je svojom Ljubavlju htio zadobiti ljubav naših srdaca i zato nije htio poslati nekog anđela da nas otkupi, nego je htio On sam doći da nas spasi. Da nas je anđeo otkupio, čovjek bi trebao podijeliti svoje srce ljubeći Boga kao Stvoritelja, a anđela kao otkupitelja, ali Bog koji hoće cijelo ljudsko biće, budući da je bio Stvoritelj, htio je postati i Otkupitelj čovjeka. 

   MOLITVA

    O, dragi moj Otkupitelju, gdje bi ja bio sada, da me Ti nisi s toliko strpljenja podnosio, da si dopustio da umrem dok sam bio u grijehu?!

    Budući da si me do sada čekao, moj Isuse, brzo mi oprosti prije nego me smrt zadesi, opterećena tolikim krivnjama kojima sam Te uvrijedio. 

    Kajem se, o najveće Dobro, da sam Te tako uvrijedio… Htio bih umrijeti od kajanja. 

    Ti ne možeš ostaviti dušu koja Te traži. Ako sam Te u prošlosti ostavio, sada Te tražim i ljubim. 

    Da, moj Bože, ljubim Te više od svega; ljubim Te više od sebe samoga. 

    Pomozi mi, Gospodine, da Te sve više ljubim u životu koji mi preostaje. Ne tražim drugo, tome se nadam. 

    Marijo, Majko moja, moli za mene. Ako se Ti moliš za mene, siguran sam da ću zadobiti Milost. 

 

Litanije u čast božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

   … smiluj nam se.

 

Djetešce Isuse, pravi Bože, …

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnog, … 

Djetešce Isuse, Riječi tijelom postala, …

Djetešce Isuse, Oče Vječnosti, …

Djetešce Isuse, Željo naroda, …

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika, …

Djetešce Isuse, Ljubimče svih svetih duša, … 

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom, …

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina, …

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, … 

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke, …

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, …

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno, …

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i jasle položeno, …

Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili, …

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno, …

Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno Ime Isus, … 

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili Mudraci, …

Djetešce Isuse, kojeg je Djevica Marija u hramu prikazala, … 

Djetešce Isuse, kojeg je Herod progonio, …

Djetešce Isuse, kojeg je sv. Josip s Majkom poveo u Egipat, …

Djetešce Isuse, Učitelju poniznosti i poslušnosti, …

   … smiluj nam se.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

pomolimo se 

  Bože, Tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu, te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 

 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 

Izvor: 

  1. p. Miljenko Sušac, s.m.m. (2002.): Pobožnost Božićnom Otajstvu, Djetetu Isusu i Svetoj Obitelji, Apostolatski centar „SAV TVOJ”, Zagreb