O Isusovu siromašnom životu od samog rođenja

O Isusovu siromašnom životu od samog rođenja

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

   Iz razmatranja sv. Alfonza Marije de’ Liguoria, biskupa

    Bog je predvidio da u vremenu kad se ima roditi Njegov Sin na Zemlji, iziđe naredba careva, da se izvrši popis pučanstva. 

    Svatko je morao da se upiše u mjesto svog porijekla. Budući da je Josip sa svojom zaručnicom morao u Betlehem, da se upiše… dođe vrijeme Mariji da rodi. 

    Nije bila prihvaćena u kuću, a ni u prenoćištu za siromahe, te je bila primorana tu noć provesti u štali i u njoj poroditi nebeskog Kralja. 

    Da se Isus rodio u Nazaretu, istina, bio bi se rodio kao siromah, ali bi barem imao suhu sobicu, malo vatre, tople povoje i ugodniju kolijevku. 

    Ali ne, On se htio roditi u onoj hladnoj štali, bez ogrijeva… htio je da Mu jasle budu kolijevkom, da Mu malo grube slame posluži za krevetić, a sve to kako bi više trpio. 

    Uđimo dakle u betlehemsku štalicu, ali uđimo s Vjerom. Ako uđemo bez Vjere, vidjet ćemo samo jedno siromašno dijete koje pobuđuje samilost… diviti se njegovoj ljepoti… dijete koje plače zbog hladnoće i neudobne slame koja ga probada. 

    Ali, ako uđemo s Vjerom, vidjet ćemo da je to dijete Sin Božji, koji je iz Ljubavi prema nama došao na Zemlju i toliko trpi da bi zadovoljio za naše grijehe. 

    Pa, kako je moguće, ne zahvaliti Mu i ne ljubiti Ga?! 

   MOLITVA

    O, slatko moje Dijete, kako sam, znajući koliko si trpio za mene, mogao biti tako nezahvalan i tako te povrijediti? 

    Te Tvoje Suzice, kojima plačeš, to Siromaštvo koje si izabrao iz Ljubavi prema meni, potiču me na Nadu u oproštenje grijeha kojima sam Te povrijedio. 

    Kajem se, moj Isuse, za svaki put kad sam Ti okrenuo leđa i ljubim Te više od svega. Bože moj i sve moje! 

    Od sada, pa nadalje, Ti ćeš biti moje jedino blago i jedino dobro. 

    Kažem Ti sa sv. Ignacijem Loyolskim: „Daj mi Tvoju Ljubav. Daj mi Tvoju Milost i dovoljno sam bogat.” Ništa drugo ne želim, niti tražim, samo Ti si dovoljan, Isuse moj, Živote moj i Ljubavi moja. 

 

Litanije u čast božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

   … smiluj nam se.

 

Djetešce Isuse, pravi Bože, …

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnog, … 

Djetešce Isuse, Riječi tijelom postala, …

Djetešce Isuse, Oče Vječnosti, …

Djetešce Isuse, Željo naroda, …

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika, …

Djetešce Isuse, Ljubimče svih svetih duša, … 

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom, …

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina, …

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, … 

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke, …

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, …

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno, …

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i jasle položeno, …

Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili, …

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno, …

Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno Ime Isus, … 

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili Mudraci, …

Djetešce Isuse, kojeg je Djevica Marija u hramu prikazala, … 

Djetešce Isuse, kojeg je Herod progonio, …

Djetešce Isuse, kojeg je sv. Josip s Majkom poveo u Egipat, …

Djetešce Isuse, Učitelju poniznosti i poslušnosti, …

   … smiluj nam se.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

pomolimo se 

  Bože, Tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu, te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 

 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 

Izvor: 

  1. p. Miljenko Sušac, s.m.m. (2002.): Pobožnost Božićnom Otajstvu, Djetetu Isusu i Svetoj Obitelji, Apostolatski centar „SAV TVOJ”, Zagreb