O boravku Djeteta Isusa u Egiptu i Nazaretu

O boravku Djeteta Isusa u Egiptu i Nazaretu

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

   Iz razmatranja sv. Alfonza Marije de’ Liguoria, biskupa

    Naš Otkupitelj je proveo svoje Djetinjstvo u Egiptu, tijekom sedam godina živeći siromašno i prezreno. Tu su Marija i Josip bili nepoznati, te nisu imali ni prijatelja, ni poznanika. 

    Obitelj se jedva uzdržavala od rada svojih ruku. Siromašna je bila njihova kuća, njihov krevet, njihova prehrana. U toj kućici, Marija je hranila Dijete na svojim grudima, zatim rukom. Uzimala je iz zdjelice komadiće kruha natopljene vodom, te ih stavljala u sveta Sinova usta. 

    U toj kućici, Marija je sašila prvu haljinicu Isusu i Dijete je nesigurnim korakom prohodalo i više puta padalo, kao i sva druga djeca. Tu je ono počelo tepajući izgovarati svoje prve riječi. 

    O, kojeg li čuda, na što se sveo Bog nama za ljubav! Bog da drhti?! Da pada hodajući?! Da zamuckujući progovara?! 

    Sličan siromašan i umrtvljen život, provodio je Isus i kad se vratio iz Egipta u Nazaret. Tu je On, sve do dobi od trideset godina, radio kao radnik u radionici, slušajući Josipa i Mariju: I bijaše im poslušan (Lk 2, 51). 

    Isus je odlazio po vodu, otvarao i zatvarao radionicu, meo kuću, skupljao otpatke drveta za ogrjev, te se trudio cijeli dan pomoći Josipu u njegovu poslu. 

    O, kojeg li čuda! Bog da služi kao radnik, Bog da mete kuću… Bog koji je jednim činom stvorio svijet i koji kada zaželi sve može uništiti, da obrađuje drvo… Ah, samo misao na ovo bi nas morala upaliti ljubavlju. 

    A kako je tek slatko promatrati pobožnost kojom je Isus molio, Njegovo strpljenje u radu, spremnost slušanja, umjerenost u prehrani, blagost i ljupkost u razgovorima. Svaka Njegova riječ i svako djelo, bilo je tako sveto da je sve očaravalo, a pogotovo Mariju i Josipa, koji su Ga uvijek promatrali. 

   MOLITVA

    O Isuse Spasitelju, kad mislim da si Ti, moj Bog, toliko godina iz ljubavi prema meni živio skrovito i prezreno u siromašnoj kućici, kako bih ja mogao žuditi za užicima, častima, svjetovnim bogatstvima?! 

    Odričem se svega i želim biti Tvoj drug na ovoj Zemlji, siromašan kao Ti, umrtvljen kao Ti, prezren kao Ti; tako se nadam da ću moći jednog dana uživati Tvoje društvo u Raju. Kakva kraljevstva… kakva blaga… Ti si Isuse, jedino moje Dobro. 

    Beskrajno mi je žao što sam Te u prošlosti vrijeđao i odbacio Tvoje prijateljstvo, kako bi ugodio svojim hirovima. Kajem se iz sveg srca. Ubuduće ću radije tisuću puta izgubiti život, nego li Tvoju Milost. 

    Bože moj, ne želim Te više uvrijediti, nego Te želim uvijek ljubiti. Pomozi mi da budem vjeran do smrti. 

    Marijo, utočište grešnika, Ti si moja Nada. 

 

Litanije u čast božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

   … smiluj nam se.

 

Djetešce Isuse, pravi Bože, …

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnog, … 

Djetešce Isuse, Riječi tijelom postala, …

Djetešce Isuse, Oče Vječnosti, …

Djetešce Isuse, Željo naroda, …

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika, …

Djetešce Isuse, Ljubimče svih svetih duša, … 

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom, …

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina, …

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, … 

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke, …

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, …

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno, …

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i jasle položeno, …

Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili, …

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno, …

Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno Ime Isus, … 

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili Mudraci, …

Djetešce Isuse, kojeg je Djevica Marija u hramu prikazala, … 

Djetešce Isuse, kojeg je Herod progonio, …

Djetešce Isuse, kojeg je sv. Josip s Majkom poveo u Egipat, …

Djetešce Isuse, Učitelju poniznosti i poslušnosti, …

   … smiluj nam se.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

pomolimo se 

  Bože, Tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu, te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 

 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 

Izvor: 

  1. p. Miljenko Sušac, s.m.m. (2002.): Pobožnost Božićnom Otajstvu, Djetetu Isusu i Svetoj Obitelji, Apostolatski centar „SAV TVOJ”, Zagreb