Nada

      Nema i ne može biti blagostanja i napretka ako nema vas koji ste spremni učiti, studirati, marljivo raditi, biti postojani u dobru, odustajati od veze, protekcije, mita i korupcije, od grješnih obrazaca ponašanja i od prizemne logike samo ovoga svijeta. 

      Nada se uvijek oslanja na Boga kao temelj sigurnosti; na Boga kao polazište i nadahnuće za svaku obnovu društva te na Njega kao Izvor i Uvir potpune Sreće i Radosti. Takva Nada uvijek nam daje snagu da prihvatimo sadašnjost, da prihvatimo svoju odgovornost za dobrobit hrvatskoga društva te da se bez malodušnosti i straha otvorimo budućnosti i snazi Božje Milosti koja nas uvijek iznova obnavlja i nadilazi.

 
 

© Riječi propovijedi đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, pronašli smo u Glasu Koncila, br. 18, te ih ujedno izdvojili za vas… Riječi su to sa SHKM-a u Vukovaru, 2017. godine.