Tebi sve pripada

     Isuse, predao sam se Tebi, predao sam cijelo svoje biće. Što drugo da radim? Tebi sve pripada. 
 
 

tebi_sve_pripada-01

© Sve progovara o Jedinstvenoj Stvarnosti, kad smo stopljeni s Njom.


 

     Isuse, daj da tako razbijem posudu svojega života o Tebe da idem s Tobom siguran da si Ti moj život, da živiš u meni, da Ti Svojom jednostavnom Ljubavlju puštam da budeš i da se ne brinem zbog svojega gubitka. 

 
 

 © prekrasne riječi koje nas mogu povezati i privesti sjedinjenju s Isusom pronašli smo i izdvojili za vas u knjizi Predanje Bogu (VERBUM, Split, 2011.)