Poučeni istinom Ljubavi

Poučeni istinom Ljubavi

 

    Svaki čovjek, naime, u sebi nosi nepotiskivu čežnju za posljednjom i konačnom Istinom. Zato se Gospodin Isus, »Put i Istina i Život« (Iv 14, 6) obraća ljudskom srcu koje čezne i ćuti se hodočasnikom i žednikom, srcu koje žudi za izvorom Vode žive, srcu – prosjaku Istine.

    Doista, Isus Krist jest Istina Tijelom postala, koja svijet privlači k sebi. … U sakramentu Euharistije Isus nam osobito pokazuje istinu Ljubavi, a to je sama Božja bit. Upravo ta evanđeoska Istina zanima svakog čovjeka i svega čovjeka. Zbog toga se Crkva, koja u Euharistiji nalazi svoje životno središte, trajno zalaže kako bi svima, bilo to zgodno ili nezgodno (2 Tim 4, 2), naviještala da je Bog Ljubav. Budući da je Krist radi nas postao hranom Istine, Crkva se obraća čovjeku pozivajući ga da slobodno prigrli dar Božji.

 
 
Izvor: 

  1. BENEDIKT XVI., Enciklika Sacramentum Caritatis (Sakrament Ljubavi), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007.