Pokret predanja

     Predanje vodi do sebedarja beskrajnomu Bogu i zajednici ljudi koji nose njegovu sliku. Uvijek dakle sadrži pronicavost, hrabrost, vjernost. Pokret predanja izražava čin ljudske osobe koja, preobražena susretom s božanskim osobama, u punini može prihvatiti svoju ljudsku narav kako bi je u cijelosti prikazala te tako, u potpunosti sjedinjenu životu, već na ovomu svijetu upoznala predokus vječnoga blaženstva.
 
 
© dio ulomka o Pokretu predanja, pronalazimo u knjizi Predanje Bogu autora Victora Siona (VERBUM, Split 2011.)