Dar Autora svake Milosti

     Presveta EUHARISTIJA je zatim najjači element za sigurnu pobjedu protiv Sotone. Naime, dok nam drugi sakramenti daju Božju Milost, svaki prema svojoj svrhovitosti kako ju je Gospodin htio, Euharistija nam dariva AUTORA svake Milosti, s Njegovom Prisutnošću vječne Žrtve i prinosa Ocu upravo “da uništi djela đavla”.

     Kalvarija je trajna pobjeda Krista nad đavlom, nad svijetom (“Ja sam pobijedio svijet”) i nad tijelom. Krist, u Euharistiji, postaje naš život, jer dolazi k nama u Tijelu, Krvi, u Duši i Božanstvu: On je naime moj Otkupitelj i Spasitelj ne samo u tom času Pričesti, nego uvijek… vječno… i ja živim u Njemu i od Njega kao loza koja živi od limfe trsa.

      Nema drugih praznih prostora za Sotonu, gdje u punini živi Isus!

 
 

© Po nadahnuću savjeta, pružamo vam prekrasnu misao i poticaj za češće primanje sakramenta Pričesti po sakramentu svete Ispovijedi… dok KATEHEZA SOTONE može biti samo dodatni poticaj i motiv za produbljivanje vjere, autora Pellegrina Ernetti-a (“DUH I VODA”, Jelsa, 2004.)