Blaženstvo blaženstva

Blaženstvo blaženstva

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 11, 27-28)

 

    U ono vrijeme: Dok je Isus govorio, povika neka žena iz mnoštva: »Blažena utroba koja Te nosila i prsi koje si sisao!« On odgovori: »Još blaženiji oni koji slušaju Riječ Božju i čuvaju je!«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu… Predragi u Riječi Istine, Ljubavi i Nade… 

    dobro osluhnite što nam to Krist istinski želi poručiti… Ovo je trenutak kad je blaženstvo blaženstva očitovano… Ovo je, uistinu, pravi trenutak spoznaje Ljubavi, Nade, Istine i same Milosti… 

    Samo je Spasitelj i Otkupitelj mogao izreći ovo blaženstvo blaženstva u kojem je sva Nada čovječanstva očitovana… Samo Spasitelj… samo Otkupitelj…

    Trudimo se i dalje ostati radosni, te kao poslušni podnositelji Križa i Patnje… radosni čuvari Riječi… slušatelji, čuvari i izvršitelji… ugledavši se na Onu koja je sve to znala istinski pohraniti u svom Srcu i nositi drugima u svu Vječnost. 

 
 
Izvor:

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb