Podignut za naš Život

Podignut za naš Život

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 3, 13-17)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu:
»Nitko nije uzašao na Nebo
doli Onaj koji siđe s Neba,
Sin Čovječji.
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinju
tako ima biti podignut Sin Čovječji
da svaki koji vjeruje,
u Njemu ima Život vječni.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u Njega vjeruje
ne propadne,
nego da ima Život vječni.
Tȁ Bog nije poslao Sina na svijet
da sudi svijetu,
nego da se svijet spasi po Njemu.« 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Draga braćo i sestre… predragi u Raspetoj Istini Života… 

    danas nas sva čitanja, kao i sva bitna stvarnost ovog dana upućuju na promatranje Raspete Ljubavi, Gospodina našeg Isusa Krista… sve nas nekako upućuje na promatranje Križa… ali ne kao boli, kao patnje… već kao proslavljene stvarnosti, jer uistinu imamo za zadaću promatrati Onog koji je podignut za naš Život… za našu Budućnost… našu Vječnost. 

    Da, stoji zapisano da je carica Jelena pronašla dio izvornog Kristova Križa… no, pitamo li se mi: Što to mi, danas, pronalazimo?! … i kamo to smjeraju naša srca i naše duše ovog blagdana?! O, Križu sveti, pa sve je Tobom rečeno… Sva ta bitna Istina, kad-tad dođe na vidjelo, pa tako i ova… jer sam Sin Božji koji je o ovom događaju propovijedao Nikodemu, propovijeda i nama danas. 

    Prikazujte danas svoje križeve i svu istinu vlastita križa, pronalazeći u Kristovu Križu i Nadu i Utjehu, ali i svetost Vječnosti, za koju smo, duboko vjerujem, svi mi na neki način predodređeni. On, podignut za naš Život, neka nam i danas da snage… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb