Odabir koji mijenja

Odabir koji mijenja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 1, 26-38)

 

   U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. 

    Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, Milosti puna! Gospodin s Tobom!«

    Na tu se Riječ ona smete i stade razmišljajući kakav bi to bio pozdrav.
    No, anđeo joj reče:
    »Ne boj se, Marijo!
    Ta našla si Milost u Boga.
    Evo, začet ćeš i roditi Sina
    i nadjenut ćeš Mu ime Isus.
    On će biti velik
    i zvat će se Sin Svevišnjega.
    Njemu će Gospodin Bog
    dati prijestolje Davida, oca Njegova,
    i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke
    i Njegovu Kraljevstvu neće biti kraja.«

 

    Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«
    Anđeo joj odgovori:
    »Duh Sveti sići će na Te
    i Sila će Te Svevišnjega osjeniti.
    Zato će to čedo i biti sveto,
    Sin Božji.
    A evo Tvoje rođakinje Elizabete:
    i ona u starosti svojoj zače sina.
    I njoj, nerotkinjom prozvanoj,
    ovo je već šesti mjesec.
    Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
    Nato Marija reče:
    »Evo službenice Gospodnje,
    neka mi bude po Tvojoj Riječi!«

    I anđeo otiđe od Nje. 

 
 

    Predragi u Kristu, 

    ova, Duhom Svetim, protkana Riječ… danas na osobit način želi istaknuti Ljepotu, Milost, pa i samo Blaženstvo Blažene Djevice Marije. 

    Ova Riječ, progovara o Milosti… o Milosti koju je upravo Marija našla u Boga, no budite sigurni da smo ju pronašli i mi. Mi, tako obični smrtnici i mali ljudi ovog vremena… pronašli smo po Mariji i uz Mariju… samu Milost, koju nam Srce vječne Ljubavi… Boga Živog… želi udijeliti. 

    Stvarnost Majke, pa i Kraljice… kao da nas želi i danas usmjeriti na veličanstvo ne samo Utjelovljenja Gospodina našeg Isusa Krista… već i na Golgotu… upravo tamo gdje pravo Kraljevstvo, kao da tek počinje. 

    I dok u potpunosti malen broj odanih ljubitelja Isusa Krista ostaje pod Križem… ispunjava se Šimunovo proroštvo… Mač probada Srce Majčino… a namisli mnogih srdaca itekako se i danas otkrivaju. Budite sigurni u to. 

    Grleći istinsku, svetu, pa čak i neuništivu Krunu svog Sina… Trnovu Krunu… sred Golgote, Marija ostaje Kraljicom svih naroda u Sinu otkupljenih. Istinska Suotkupiteljica… Spasiteljica… za svu Vječnost rađa Duhom Svetim i molitvom Poniznosti protkane duše… svete duše… za svu Vječnost. 

    Ugledajmo se, predragi, već danas na primjer prihvaćanja i podnošenja one stvarnosti koju nam sam Gospodin želi udijeliti… jer kao što je sv. Elizabeta bila poticajnim primjerom Majci Vječnosti da spozna Moć Božje Slobode, odabira, pa i Svemoći… tako i nama neka Majka naša, Kraljica Neba i Zemlje bude poticajnim primjerom za prihvaćanje životne istine i realnosti kakva jest. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb