Izreci stav

Izreci stav

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 16, 13-19)

 

    U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Slaveći svetkovinu sv. Petra i Pavla, apostola… dobro se zapitajmo: Koju nam to poruku ovog dana želi Nebo poručiti… želi staviti u naša srca?! 

    Ponekad bi, kako su znali naši predci reći… i kamen progovorio, no kad pogledamo ta kamena zdanja u kojima se danas i vapi i moli, shvaćamo kako uistinu on i upija i progovara. 

    Danas, Šimunu Petru… Šimunu, sinu Joninu… biva upravo, zahvaljujući Ocu nebeskom i Njegovoj objavi… progovoreno da je on Stijena… Stijena u koju i danas udaraju valovi raznih neprijateljskih spletki, nemira, nesklada… valovi nereda… no, upravo na toj Stijeni… svetoj Stijeni, koja krvlju svojom i životom svojim daje živo svjedočanstvo izričući još veći stav, no što ga je mogao izreći samim riječima. 

    Danas, izreci stav. Pred Licem Neba i Licem Zemlje, pozvan si da izrekneš svoj stav… ne samo stav o tome tko je Krist za tebe, već koliko si istinski spreman za tog istog Krista i učiniti. Nije to više toliko potrebno javno progovarati, već svojim djelima… svojom požrtvovnosti i čvrstinom prionuti uz to, obraniti i časno se zalagati za to, a to je Put, Istina i Život – Živi Krist. 

    Danas izreci svoj stav pred samim Gospodinom, tiho, ponizno i u molitvi… a sutra pred onima kojima ćeš živo svjedočanstvo ostaviti i riječju i djelom. I dok god nas budu ti „valovi” napadali, te zadavali i ožiljke i boli… mi im pružimo upravo ono za što nas sam Krist, već sada odgaja… za što nas pripravlja, kao nekoć svoje apostole. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb