Tebi je poznato

Tebi je poznato

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 21, 15-19)

 

    Kad se Isus ukazao Svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori Mu: »Da, Gospodine, Ti znaš da Te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori Mu: »Da, Gospodine, Ti znaš da Te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa Mu odgovori: »Gospodine, Ti sve znaš! Tebi je poznato da Te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!«

                              »Zaista, zaista, kažem ti:
                              Dok si bio mlađi,
                              sam si se opasivao
                              i hodio kamo si htio;
                              ali kad ostariš,
                              raširit ćeš ruke
                              i drugi će te opasivati
                              i voditi kamo nećeš.«

    A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu, u Istini Riječi, 

     danas nam Evanđelje tako zorno prikazuje važnost ljubavi. Zamislimo samo kako je to dok Isus progovara o trenucima proslave Boga jednog apostola… jednog Šimuna Ivanova, dok on toga uopće nije ni svjestan. Da, nije Petar znao kakvom će on to smrću proslaviti Boga. Ove Isusove riječi, njemu upućene… sam Petar zna kako su bile shvaćene, dok ovo tumačenje proslave Boga, Petar još osluškuje odjekom u duši onog upita: „Voliš li me?” 

     Stanimo malo na stranu jednog apostola, jednog Petra… Ono što mene ovdje zanima je… Što je to Petar htio izreći riječima: Tebi je poznato… ? Može li čovječja ljubav biti nekom do kraja poznata, doli samom Bogu? Bog je jedini taj koji sve zna, a čovječju ljubav k tomu još i više. 

     Ljubljeni Kristovi odanici, ponizno kroz život, jer samo Bog sve određuje i svakom udjeljuje… Potrebito je samo si neke stvari malo više posvijestiti, a nama ostaje utjecati se i sv. Josipu, zaručniku Blažene Djevice Marije i sv. Petru, apostolu za svetost smrti… za svetost naše proslave Boga Živog. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb