Razumjeti Ljubav

Razumjeti Ljubav

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
(Mk 8, 14-21)

 

    U ono vrijeme: Učenici zaboraviše ponijeti kruha; imali su samo jedan kruh sa sobom na lađi. Nato ih Isus opomenu: »Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!« Oni, zamišljeni među sobom govorahu: »Kruha nemamo.« Zamijetio to Isus pa im reče: »Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto?

       Oči imate, a ne vidite;
               uši imate, a ne čujete?

      Zar se ne sjećate? Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko ulomaka punih košara odnijeste?« Kažu mu: »Dvanaest.« »A kada razlomih sedam na četiri tisuće, koliko ulomaka punih košara odnijeste?« Odgovore: »Sedam.« A On će njima: »I još ne razumijete?«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Vječnost svete Mudrosti ide dalje… Ovdje je važno neke stvari razumjeti. Važno je razumjeti Isusa… razumjet Riječ koju lomi u našim srcima… okove koje lomi u kojima se pronalazimo sred kvasca farizejskog i kvasca Herodova… O tome tko su bili farizeji… tko je bio Herod… itekako su apostoli znali i upravo po tom znanju tih dviju stvarnosti Isus ih opominje. 

    Predragi u Kristu, Istini Očevoj, od nemara neke stvari bitne izmaknu, kao i apostolima, tako i nama. Sve je Isus učinio… sve im je Isus dao do znanja i posvjestio im bitne činjenice, ali sred znanja, bez istinskog razumijevanja nestaje bitno… 

    Važno je razumjeti pristup Ljubavi… Ona, tako velikodušna i tako dobrostiva… mogla je samo nahraniti i same nemarne apostole, a hrani i nas danas.

    On, koji je Kruh Živi… neka ovog dana bude lomitelj sve hladnoće i svih okova oko našeg srca. Neka se razlomi ono što vodi u krivu stvarnost življenja… kako bismo mogli srcem razumijevati, srcem spoznavati i srcem djelovati. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb