sv. Petar Kanizije, prezbiter i crkveni naučitelj

     Apostol Njemačke, današnji svetac, biva rođen kao sin gradonačelnika u nizozemskom gradu Nijmegenu, 8. svibnja 1521. godine. U Kölnu će u svojoj dvadesetoj godini života doktorirati filozofiju. Imajući za duhovno vodstvo sv. Petra Fabera, stupa 1543. godine u isusovački red i to kao prvi Nizozemac i Nijemac (zemljak oba naroda). Svećenikom će biti zaređen 1546. godine.   

       Kao predvodnik katoličke obnove, od 1549. godine, biva prozvan po njemačkim krajevima drugim apostolom Njemačke. Na sveučilištima (u Kölnu, Ingolstadtu i Beču) predaje. Osnovat će u Kölnu prvi njemački isusovački kolegij. Prvim poglavarom njemačke isusovačke pokrajine postaje 1556. godine. Bio je neumorni sljedbenik i Isusa i Marije. Prijatelj siromaha, bolesnika, zatvorenika… 

       Dopisivao se s najutjecajnijim osobama svog vremena i putovao gradovima. Vrsni je to bio propovjednik, kao i profesor. I biskupsku i kardinalsku čast je odbio jer je htio ostati ponizni siromašni redovnik. Pamtimo ga… kao začetnika novih metoda u proučavanju katekizma; vještog diplomatu i papina poslanik u osjetljivim misijama; teologa Tridentskog sabora; savjetnika cara Ferdinanda I.; plodnog duhovnog pisca, te osnivača Marijinih kongregacija i za žene i za muževe. 

      “Kršćanski nauk” (I – III), ostat će zapamćeno kao njegovo glavno djelo, a to je bio katolički katekizam. U svojih sto pedeset godina, doživio četiristo izdanja. 

        Na današnji dan, 1597. godine, preminuo je… u švicarskom gradu Fribourgu, gdje je proveo svojih posljednjih sedamnaest godina života. Papa Pio IX. proglasit će ga blaženim 1864. godine, dok će papa Pio XI. proglasit ga svetim i crkvenim naučiteljem 1925. godine. Samo pet godina po proglašenju svetim, naš blaženik, kardinal Alojzije Stepinac bit će zaređen u crkvi svetog Petra Kanizija u Rimu.