Ljubiti Raspetog

     Znajte da duše koje ljube Raspetoga, kada su u napuštenosti još se više u svom srcu sjedinjuju s Bogom. Ništa tako ne potiče potragu za Bogom kao napuštenost, jer svaki čin podlaganja Volji Božjoj u napuštenosti je čišći i savršeniji.

     Stoga što je jača napuštenost, to postaje dublja poniznost, čišće prihvaćanje, čišće pouzdanje kao i molitve, te obilnije Milosti i Pomoć Božja. 

 
 

© Riječi divnog sveca, Alfonsa Marie Liguoria, pronašli smo i izdvojili iz knjižice DA BUDEMO SLOBODNI (Savjeti skrupuloznima) (`Put duhovnog savršenstva`, br. 20 – Apostolatski centar `SAV TVOJ`, Zagreb)