sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj

sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj

    „Ovcama Tvojim što ih preda Petru,
da bi sva zemlja Ovčinjak Tvoj bila,
svetac je ovaj upravljao vjerno
po Tvojoj Volji.”

 

   Oko 540. godine rodio se u Rimu naš današnji svetac, zaštitnik.

   Na carskom dvoru je vršio službe, a po odreknuću od službe gradskog prefekta, monaški život je provodio. Potom je zaređen za đakona, a u Carigradu bio kao poslanik.

 

„Ti ga predusrete blagoslovima sretnim,
na glavu mu krunu stavi od suhoga zlata.” (Ps 21, 4)

 

   Na današnji dan, 590. godine izabran je za papu. Bio je jako kvalitetan u upravi i to kao pravi pastir, potom u pomaganju siromasima, kao i širenju i učvršćivanju vjere.

 

„Kako su silna Djela Tvoja, o Gospodine,
i duboki Naumi Tvoji!” (Ps 92, 6)

 

      Od Grgura Velikog nam ostaju brojna napisana djela, a posebno ona o ćudoređu i teologiji.

       Umire 12. ožujka 604. godine.

 

„Sad anđelima pridružen
priteci nama u pomoć!”

 
MOLITVA

      Bože, Ti se milosrdno brineš za svoj narod i Ljubavlju njim upravljaš. Po zagovoru svetog pape Grgura, daj duha Mudrosti poglavarima Crkve, da se pastiri zauvijek raduju što im stado napreduje u svetosti. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
 
 

Izvori: 

  1. http://zupajastrebarsko.hr/
  2. Sveti zbor za bogoštovlje (2017.); Časoslov Rimskog Obreda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb