U Ocu…

    Predraga braćo i sestre, u Ocu je sve: sva Istina, sva Punina; svo Božanstvo, sva Sila i Moć… U Ocu, kojeg imamo prilike u Sinu upoznati, u Sinu vidjeti, u Sinu susresti… pronalazim smisao ovog i svog života… pronalazim odgovore koje sam čitava vijeka tražio… otvorenje svoje duše pronalazim… drhtaj, trepet i poštovanje ili jednom riječju STRAHOPOŠTOVANJE kojeg smo itekako svi potrebiti… u Ocu…

    Nitko ne može zamisliti dok nije vidio… dok ne vidi tu Stvarnost koja ga ispunjava, a Ona se tako sveta i ne okaljana pronalazi upravo ovdje…

 
 

05-12_U_Ocu-01

© Neka nas svetost Vječnosti, uvijek bodri i prati


 
 

     … u ovoj svetoj, bijeloj i jedinstvenoj čestici… Evo čovječe, tu gdje se sada pronalaziš… pokušaj uočiti… pokušaj uvidjeti… Ne samo dati si priliku upoznati Isusa, Sina Ljubavi, već dati sebi priliku biti upravo ono ŠTO JESI… a to će reći: Ljubljen si! Oprošteno ti je! Prihvaćam te, ali… trudi se i napreduj da grešnost odbaciš, a svetost življenja, djelovanja prihvatiš, te u konačnici i uzljubiš. MAKNI to zlo! ODBACI sve što te koči ili na bilo koji drugi način udaljuje, kako od tebe sama, još više i od Boga i od zajednice! ODBACI! 

      Predragi u Kristu, u Ocu jest sve… a prvo samo naše spoznanje… Mi bismo mogli biti davno razoreni!

 
 

U Ocu - 02

© Riječ je upravo ona koja progovara. Riječ je upravo ono što te hrani, što ti daje motivaciju, te tebe kao čovjeka jednostavno odgaja.


 
 

    Bez Riječi… te duhovne hrane, kao i gotovo samog lijeka za dušu, za tijelo… mi kao ljudi gubimo na neki način ravnotežu bīti. Ne bismo mi mogli naći… ne samo umjerenost, već i puno više od umjerenosti da nismo predani tom kompasu života. I pretužno je kako je čovjek odbacio Riječ koja bi ga mogla uvesti i voditi Kulturom Života – Sina Puta, Istine i Života… a predao se kulturi Smrti, kulturi koja razara, koja uništava i koja ubija. 

    Iskoristi svetu priliku koju ti daruje sam Gospodin… i istinski, podastirući se pred Blagost Neba ponizno učini tu gestu sveobuhvatnog prihvaćanja svetosti Božje Volje, koja je nepogrešiva i uistinu savršena. 

 

     Slava Ocu…

     Slava Sinu…

     Slava Duhu Svetom…