Svetim anđelima

Svetim anđelima

Posveta sv. Mihaelu, arkanđelu

centered image

  © Svetost koja se rađa, kao i stvarnost koja se događa, potječe od samog anđeoskog poticaja

 

     Sv. Mihaele Arkanđele, preslavni Kneže nebeske vojske, brani nas u borbi protiv snaga tame i njezinih duhovnih zloća. Priteci u pomoć nama koji smo stvoreni od Boga i otkupljeni uz veliku cijenu od tiranije đavla. Ti si u Crkvi čašćen kao njezin zaštitnik i čuvar i Tebi je Gospodin povjerio duše koje će jednoga dana zaposjesti nebeska sjedišta. Moli zato Boga Mira neka drži Sotonu satrtog pod našim nogama, da ne može zarobljavati ljude i škoditi Crkvi. Predstavi Svevišnjemu s tvojima i naše molitve da u obilju siđe na nas Božansko Milosrđe i da bi Ti mogao svezati zmaja, staru zmiju, Sotonu i svezanog ponovno ga baciti u ponor, odakle više neće moći zavoditi duše. Amen.

Krunica devetim korovima anđeoskim po zagovoru sv. Mihaela, arkanđela

Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u Boju,
da ne propadnemo na Posljednjem Sudu!

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…
 

centered image

  © Pokušajmo graditi vlastitu stvarnost uz anđeosku pomoć; neka nam oni budu primjer blizine, svetosti i okrepe

 

1) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskoga kora Serafina, neka nas Bog učini dostojnima vatre savršene Ljubavi. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

2) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Kerubina, neka nam Bog dade Milost da ostavimo put grijeha i da hodamo putem kršćanske savršenosti. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

centered image

  © Idi putem svete Vječnosti… Vječnosti kojoj biva poznato i rađanje i umiranje

 

3) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Prijestolja, neka Bog ulije u naša srca duha prave i istinske poniznosti. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

4) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Gospodstava, neka nam Bog udijeli Milost da nadvladamo svoja sjetila i borimo se protiv svojih zlih požuda. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

centered image

  © Uz svetost Blažene Djevice Marije, anđeli su osobita bića kojima se valja utjecati, te snažno vapiti

 

5) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Moći, neka Bog štiti naša srca od zasjeda i napasti đavolskih. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

6) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Vlasti, neka ulije Bog u naša srca duha prave i iskrene poslušnosti. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

7) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Poglavarstava, neka Bog ne dopusti da padnemo u napasti, nego da budemo oslobođeni od grijeha. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

centered image

  © „Jer anđelima svojim zapovijedi da te čuvaju na svim putima tvojim.” (Ps 91, 11)

 

8) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova sviju Arkanđela, neka nam Bog udijeli Milost ustrajnosti u Vjeri i u dobrim djelima, da postignemo vječnu slavu u Nebu. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

9) Zagovorom sv. Mihaela, arkanđela i nebeskih korova sviju anđela neka nam Bog udijeli Milost da nas oni u ovom životu čuvaju i zatim dovedu k vječnoj Slavi u Nebu. Amen.

Oče naš…
Zdravo Marijo… (3×)

 

centered image

  © Proslavi se anđeoska svetosti i slavo sv. Mihaela, arkanđela… Branila nas tvoja sveta i neuništiva zaštita…

 

– na spomen sv. Mihaela, arkanđela
Oče naš…
 
 

centered image

  © Ljubljeni sv. Gabriele, arkanđele, posreduj za nas… sred Riječi, Ljubavi i Milosti

 

– na spomen sv. Gabriela, arkanđela
Oče naš…

 
 

centered image

  © Sveti Rafaele, arkanđele… poput Tobije i mi smo željni istinske Svetosti koja nas okružuje, te biva s nama

 

– na spomen sv. Rafaela, arkanđela
Oče naš…

 
 

centered image

  © Od svakog paklenog zla i paklene stvarnosti, očuvaj nas naš Dobri Gospodine, po zagovoru i pomoći našeg anđela čuvara

 

– na spomen našeg anđela čuvara
Oče naš…

 
 

   Sveti Mihaele, arkanđele, vođo i predvodniče nebeske vojske, čuvaru duša i pobjedniče nad zlim dusima, služitelju nebeskog Kraljevstva, naš divni pokrovitelju, nadljudske Savršenosti i Moći, udostoj se nas, koji te s pouzdanjem za pomoć molimo, osloboditi od svakoga zla i učini da mi pod Tvojom dragocjenom Zaštitom svaki dan našemu Bogu vjerno služimo.

 

Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas svjetlom rasvijetli!
Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas krilima štiti!
Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas mačem brani!

 

Litanije sv. Mihaelu, arkanđelu

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče, nebeski Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 … smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, …

Kraljice anđela, …

 

Sveti Mihaele, arkanđele, …

Sveti Mihaele, kneže preslavni, …

Sveti Mihaele, jaki u Borbi, …

Sveti Mihaele, pobjedniče Sotone, …

Sveti Mihaele, strahu zlih duhova, …

Sveti Mihaele, vojvodo nebeske vojske, …

Sveti Mihaele, glasniče Božje Slave, …

Sveti Mihaele, radosti anđela, …

Sveti Mihaele, čašćen od izabranika, …

Sveti Mihaele, koji prinosiš Svevišnjemu, …

Sveti Mihaele, branitelju pravednih, …

Sveti Mihaele, vjesniče Božji, …

Sveti Mihaele, čije molitve vode u Nebo, …

Sveti Mihaele, pomoćniče Božjeg naroda, …

Sveti Mihaele, čuvaru i zaštitniče svete Crkve, …

Sveti Mihaele, dobročinitelju naroda koji tebe časte, …

Sveti Mihaele, stjegonošo Spasenja, …

Sveti Mihaele, naš branitelju u Borbi, …

Sveti Mihaele, anđele Mira, …

Sveti Mihaele, predvodniče duša u vječnu Svjetlost, …

Sveti Mihaele, poglavico Raja, …

 

  … moli za nas.

 

centered image

  © Blagoslovila nas moćna Desnica Gospodina našeg Isusa Krista, uz kor anđela, te molitve svih svetih

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

– Moli za nas, sveti Mihaele, arkanđele.
– Da dostojni postanemo Obećanja Kristovih.

pomolimo se

   Svemogući vječni Bože, koji si postavio svetog Mihaela, arkanđela, čuvarom Crkve i poglavicom Raja, udijeli po njegovu zagovoru Crkvi napredak i Mir, a nama Milost u ovom životu i slavu u Vječnosti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u Boju,
da ne propadnemo na strašnome Sudu.

Sveti Mihaele, prvi braniču Kristova Kraljevstva, moli za nas.

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
Izvor: 

  1. P. Miljenko Sušac s. m. m. – misionar monfortanac – „Pobožnost svetim anđelima Božjim”, Apostolatski centar „SAV TVOJ”, 3. svibnja 2021.