Uz sve – Volja Oca

Uz sve – Volja Oca

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 6, 35-40)

     U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Ja sam kruh života.
Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti;
tko vjeruje u mene,
neće ožednjeti nikada.
No rekoh vam:
vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.
Svi koje mi daje Otac
doći će k meni,
i onoga tko dođe k meni
neću izbaciti;
jer siđoh s neba
ne da vršim svoju volju,
nego volju onoga koji me posla.
A ovo je volja onoga koji me posla:
da nikoga od onih koje mi je dao
ne izgubim,
nego da ih uskrisim u posljednji dan.
Da, to je volja Oca mojega
da tko god vidi Sina
i vjeruje u njega,
ima život vječni
i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

 

     Riječ Gospodnja.

 

     Koliko god ponekad bilo teško prihvatiti ili stvarnost oko sebe ili neku trenutnu situaciju u kojoj se pronalazimo… činjenica je da uvijek ostaje Volja Onog koji nas je htio i stvorio. 

     Volja Oca, upravo je Volja Onog koji započeto i dovršava. Koliki samo naši dnevni poslovi bivaju aljkavi, neredni, ne tako istinski i srcem učinjeni… ne toliko trudom napravljeni… već jednostavno, kao da nam je teško živjeti stvarnost istinskog čovjeka, te pripadnika Onom koji je Uzdržavatelj apsolutno svega. 

       Ni jedan posao, bio on fizički… bio on psihički… nije lagan… ali ne možemo ni reći da nam nije dana, osobito u teškim nekim trenucima, gotovo nadnaravna snaga koju ne možemo objasniti, jer je Nebo uz čovjeka koji se trudi i do kraja zalaže… bez obzira koliko postigao… bez obzira na „račun stare slave”. 

     Kako je blagoslovljeno i kako li je plodonosno, kad u srcu znam da me Duh Istine prati… da me Nebo Ljubavi zastupa… da Majka posreduje i uz anđele i uz svete… osobito naše zaštitnike, naše zagovornike. Potrebno je samo istinski vjerovati… 

     Bez Volje Oca, mi ništa ne možemo. Zlikovcu je plan uvjeriti nas u suprotno! Zlikovcu je plan, kao i njegovim podanicima, da se predamo i tako gotovo slijepi i nemoćni hodimo tamom života. No, duboko vjerujem, postoji Svjetlo! Postoji Put kojim i moje stope mogu proći… kao i tolike stope svetih… srcem, dušom, čitavim bićem. 

     Nemojte tako lako biti ljuti, srditi, pa ni ogorčeni… jer postoji i druga strana života koja me gotovo Zalaskom privodi k Spasenju. Svjetlo uvijek dođe kad se nekako čovjek pronađe pored ruba, ali za utjehu su nam uistinu Riječi i sva Djela Sina svete Vječnosti – Isusa Krista. 

     Bože, ostani s nama… i uz sve… dopusti da živimo, vršimo i želimo samo Tvoju svetu Volju… kao što ju je živio, vršio i želio Tvoj Sin, naš Isus.

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb