Mudro postupati

Mudro postupati

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 20-26)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne bude li pravednost vaša
veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja,
ne, nećete ući u Kraljevstvo nebesko.
 
Čuli ste da je rečeno starima: ‘Ne ubij!
Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.’
A ja vam kažem:
Svaki koji se srdi na brata svoga,
bit će podvrgnut sudu.
A tko bratu rekne: ‘Glupane!’
bit će podvrgnut Vijeću.
A tko reče: ‘Luđače!’
bit će podvrgnut ognju paklenomu.
 
Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik
pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,
ostavi dar ondje pred žrtvenikom,
idi i najprije se izmiri s bratom,
a onda dođi i prinesi dar.
 
Nagodi se brzo s protivnikom
dok si još s njim na putu,
da te protivnik ne preda sucu,
a sudac tamničaru,
pa da te ne bace u tamnicu.
Zaista, kažem ti, nećeš izići odande
dok ne isplatiš posljednjeg novčića.«
 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Milosti Riječi… u Mudrosti Svjetla što dotiče naša srca i naše duše… 

    … zastanimo na trenutak i neka svetost Mudrosti postupaka prodre u dubine nas… dovede nas do barem malenog trenutka ispita savjesti glede svih postupaka nas s našom braćom… nas s našim bližnjima… 

    U svemu i sred sveg… uistinu, zavrijedi nam mudro postupati… osobito, mudro postupati s našim bližnjima! Ne dopustite ni pomisli da s ovog svijeta „pođete” nepripravni… neizravnanih računa… Dobro ste pročitali i osluhnuli… Stavite to, na osobit način u svoje srce! 

    Licemjerstvo čovjeka današnjice ŽELI POGAZITI I UNIŠTITI dobrotu svakog odnosa… To su zlikovačka djela! Tvoj odnos s majkom… tvoj odnos s ocem… Ma, tvoj odnos s tvojim bližnjima, neka vam bude na prvom mjestu! 

    Tko to želi, osobito danas, razoriti obitelj?! Tko to, danas, želi razoriti tvoj odnos s tvojim bratom?! To je upravo Neprijatelj duša i ljudskih srdaca… To su vražja djela. Stoga, ljubi majku… Ljubi oca… Ljubi brata… jer bez tih ljubavi, nema ni onih prijateljskih ljubavi… jer sve je farsa, ako nije izgrađeno to prvotno, to bitno… 

    Poštuj… Ljubi… te u konačnici i mudro postupaj sa svim… do posljednjeg daha i do posljednjeg predanja… konačnog predanja u Ruke Neba…

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb