U Riječi Svemogućeg

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 
(Lk 1, 26-38)

 

    U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

    Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”

    Na tu se riječ ona smete i stade razmišljajući kakav bi to bio pozdrav.

                    No anđeo joj reče:
                    “Ne boj se Marijo!
                    Ta našla si milost u Boga.
                    Evo, začet ćeš i roditi sina
                    i nadjenut ćeš mu ime Isus.
                    On će biti velik
                    i zvat će se Sin Svevišnjega.
                    Njemu će Gospodin Bog
                    dati prijestolje Davida, oca njegova,
                    i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke
                    i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”

      Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?”
                    Anđeo joj odgovori: 
                    “Duh Sveti sići će na te
                     i sila će te Svevišnjega osjeniti.
                     Zato će to čedo i biti sveto,
                     Sin Božji.
                     A evo tvoje rođakinje Elizabete:
                     i ona u starosti svojoj zače sina.
                     I njoj, nerotkinjom prozvanoj,
                     ovo je već šesti mjesec.
                     Ta Bogu ništa nije nemoguće!”
                     Nato Marija reče: 
                     “Evo službenice Gospodnje,
                     neka mi bude po tvojoj riječi!”
                    I anđeo otiđe od nje.

 
 

  Predraga braćo i sestre, predragi… gotovo apostoli ovog vremena… koliko puta smo zastali nad ovom evanđeoskom Riječju (Lk 1, 26-38)?! Sigurno mnogo, mnogo puta, jer ta Riječ… gotovo sažeto svakog podneva u anđeosko Pozdravljenje… gotovo uklopljeno u sve marijanske blagdane, ne može proći zaobilazno. To je Riječ što hrani. To je Riječ što daje Izvor Milosti i Utjehe svakom pojedincu… svakom čovjeku… Jer velika mi djela učini Svesilni – pjevali smo u psalmu i posvjedočili koliku je Milost samo Marija od Boga zadobila, a sve poradi vjernosti i svete poniznosti, koju je trajno gajila. 

     Evo dragi prijatelju i drage sestre moje… pronađite se u Riječi Svemogućeg. Ne bojte se. Danas vam Gospodin po Blagovijesti Blaženoj Djevici Mariji pruža istinsku i svetu sigurnost, štit Utjehe i obranu u svakom pokretu i na svakom koraku. Danas te On obgrljuje štitom Svemogućnosti, jer ti si Njegovo biće… Ti si Njegovo značajno stvorenje i nisi uzalud pružen ovom svijetu i vijeku na pragu i na početku drugog tisućljeća. To je bitno uočiti! To je bitno zahvalno zapaziti! I kao što se u Djevici Mariji rodila Jakost, tako i tebi želim, dragi čitatelju, da se istinski i krajnje rodi Utjeha, Snaga i Jakost u srcu po Srcu Milenog Jaganjca… za sve vjekove… 

     Postavljen si da rod doneseš… Postavljen si i darovan ovom svijetu da se rodi moć Duha Svetog i po tebi. Znam… nije lako sred križa života, ali s Krunicom si danas itekako potaknut živjeti. Da, mi možemo biti na tapetu zlodusima, ali u Riječi Svemogućeg postoji MOĆ, postoji SNAGA… postoji LJUBAV… Postoji APSOLUTNO SVE – NEUNIŠTIVO! To je Bog utemeljio! To su proroci navještali! I to ni jedan kult ne može uništiti, jer Crkva na Stijeni opstaje mimo i lažnih proroka, lažne crkve, lažnih apostola… Ma predragi, zar ćemo ograničavati Moć Boga? … Moć Svemogućeg? I Filip je htio da ognjem sve u prah pretvori to loše… ali Božja Volja itekako zna zašto sve to na taj način mora postojati… 

      Vjeruj ovom evanđelju. Vjeruj Riječi koja ti danas progovara. Vjeruj i rodi se u Riječi Svemogućeg, kao nov stvor. Amen.