Sveti poticaji

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 21, 34-36)

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
“Pazite na se da vam srca ne otežaju
u proždrljivosti,
pijanstvu i u životnim brigama
te vas iznenada ne zatekne onaj Dan
jer će kao zamka nadoći
na sve žitelje po svoj zemlji.
Stoga budni budite
i u svako doba molite
da uzmognete umaći svemu tomu
što se ima zbiti
i stati pred Sina Čovječjega.”

 
 

    Predragi, 

    često se čovjek nađe u toj dilemi, u tom nekom previranju: što i kako učiniti… I da nas ne bi zatekla sva ta zaprepaštenost pred kojom se gotovo čovječanstvo na neki način pronalazi s obzirom na rak ranu naših dana: koronavirus, koji statistikama zaprepaštava mnoge, od kojeg su se mnogi na neki način ustravili pred životom i življenjem… Isus jasno daje svete poticaje. 

     Pazite… On istinito progovara: da vam srca ne otežaju tj. da se ne bismo umorili, pa i prestravili… da se ne bismo, gotovo, uništili nepotrebnim. Sve na neki način nastoji odijeliti čovjeka od Bitnog – od Boga i od Božjeg… i onda iznenadno stupa ono za što smo trebali biti pripravni i dušom i čitavim bićem… jer bitno smo zapustili, a nebitnim se zarobili. 

      Što se događa pred Istinom… pred Istinitim… ? Pretjerane životne brige. To je nevjerojatno… Pretjerane životne brige. S jedne strane razumljivo, jer treba opstati, ali s druge strane preslaba, premalena… ma čak i od zrna gorušice premalena Vjera, kojom smo se za vrijeme Milosti sokolili, dičili… a sad: k`o apostoli pred Golgotom, pred Križem razbježali se… nestali… magla nas prekrila… život nas oteo… O, Isuse… koji u konačnici Sam ostaješ na Križu… 

      Da, … Isus nije lud kad kaže i u svako doba molite… Znao je što nas sve čeka, pa čak i da je tisuće, tisuća godina nakon Njegove svete Smrti. Dušo draga, ne strepi pred Križem života… Znate kako su utješne riječi… možda teške za progutati, ali utješne: no budući da niste od svijeta, nego sam vas Ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Nadalje: Sjećajte se riječi koju vam rekoh: `Nije sluga veći od svoga gospodara.` Ako su Mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati. A sve će poduzimati protiv vas… 

       I dalje smo zaprepašteni? I dalje smo zabrinuti za životno? I dalje nas muči korona… ? A Vječnost? Kome onda Vječnost pripada?!