CRKVA – MISTIČNO TIJELO KRISTOVO (V. dan devetnice)

    Blaženi Ivane, prosvijetljen Milošću Božjom ti si poput svetoga Pavla duboko shvatio otajstvo Crkve kao mističnoga Tijela Kristova. U Crkvi si vidio i nalazio prisutnoga Krista. Kada su te jednom pitali zašto ljubiš Katoličku Crkvu, odgovorio si: “Jer u Njoj vidim jasnu sliku Preljubljenoga Spasitelja i Boga Isusa sa svim Njegovim savršenstvima, a u Svetom ocu pod prilikama čovjeka vidim Boga svojega i Gospoda svog.” Ta tvoja ljubav prema Crkvi bila je tvoje glavno obilježje kao zrela katoličkoga intelektualca i najjača ideja u tvojemu liku. Ona je poprimila sasvim konkretan oblik u tvojoj velikoj odanosti i poštovanju prema rimskomu biskupu – papi, Petrovu nasljedniku na zemlji, te prema ostalim članovima crkvene hijerarhije. Njegove si enciklike, govore, riječi i poruke marljivo proučavao i širio u javnosti, posebice među mladima. Sve što si o Crkvi napisao proviralo je iz tvojega duboka iskustva i uvjerenja. Premda nisi bio svećenik, bio si “stup Crkvi Božjoj”, kako su te nazivali. Iz tvoje velike ljubavi prema Crkvi slijedila je tvoja nesebična apostolska zauzetost da ljude privučeš u crkveno zajedništvo. Tvoje misli o svetoj Crkvi i Svetome ocu pune su duboke vjere i zanosa. 

 
 

misli blaženog Ivana o Crkvi

 

– Najveća stvar koja postoji na svijetu jest sv. Crkva; najveća stvar u Crkvi jest Misa, a u Misi pretvorba. 

– Crkva je vrhunac i središte kulture i cijeloga čovječanstva.

– Središte svega neka bude naš Gospodin Isus koji je u Crkvi, Svojemu Živom Tijelu, posvetio cijelu prirodu i djelovanje čovječanstva

– Crkva je velebni odraz neizmjernoga Krista.

– Papa je vidljivi i živi Krist na zemlji među ljudima, zaručnik sveopće Crkve.

– Papinstvo je podloga i nepomična pećina na kojoj je sazdana sva Crkva i proteže se otajstveno na sve biskupije svijeta.

– Jedna je od bitnih karakteristika svakoga rimskog katolika da ljubi Svetoga oca i da sve svoje misli i djela ravna prema njegovim odredbama i željama.

– Zgrada našega duhovnog života, našega vjerskog znanja i naših djelatnosti mora se podići na nepokolebljivoj podlozi istina što ih papinstvo neprevarljivo naučava. Papinstvo je pećina i podloga duhovnome životu svakoga vjernika.

– U Rimu se osjeća da su svi narodi samo braća i sestre u zajedničkoj obitelji – svetoj Crkvi koje je otac i poglavar vječni namjesnik Božji, biskup rimski.

 
 

pomolimo se

 

      Gospodine, svojemu sluzi, blaženome Ivanu, dao si duboku spoznaju otajstva svete Crkve koju je on iskreno ljubio i u Njoj se posvećivao. U Crkvi je gledao nazočnoga Krista Spasitelja i želio je što više duša privući u Njezino Okrilje. Gajio je osobitu ljubav prema Svetome ocu i širio je njegovo štovanje u hrvatskoj katoličkoj javnosti, posebice među mladima. Molimo te da slijedeći njegov primjer i mi ljubimo svetu Crkvu, Nju branimo, Njoj služimo, Njezine pastire slušamo; poput blaženoga Ivana daj da svaku papinu riječ pažljivo čitamo i njegovo učenje u djelo provodimo i tako pridonosimo širenju Tvojega Kraljevstva na Zemlji. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 

   Oče Nebeski, u blaženome Ivanu dao si nam divan uzor kršćanskih vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć Tvoje Milosti i u laičkomu staležu može postići svetost života. Pomozi nam da, ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i Crkvi, idemo putom svetosti i nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju Tvojega Kraljevstva. Po njegovu zagovoru udijeli mi posebnu Milost za koju te sada molim… ako je to na korist mojemu vječnom Spasenju, a Tebi na slavu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 
 

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

 
 
 

litanije u čast blaženog Ivana Merza

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče Nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 …smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, Majko Božja, …

 

  Blaženi Ivane, svjetlo s Neba, …

Vitezu Krista Kralja, …

Odani štovatelju Srca Isusova, …

Pobožni klanjatelju Presvete Euharistije, …

Poslušni i vjerni sine Crkve Katoličke, …

Iskreni poštovatelju Svetog Oca, …

Marni provoditelju crkvenog učenja, …

Čisti sine Blažene Djevice Marije, …

Revni molitelju Gospine krunice, …

Proroče Božji, …

Novi čovječe u Kristu, …

Blaženi Ivane, heroju ljubavi prema bližnjemu, …

Božja umjetnino, …

Dive duha, …

Remek-djelo Duha Svetoga, …

Čudo Milosti Božje, …

Provoditelju liturgijske obnove, …

Apostole mladih i odraslih, …

Vitezu ženske časti, …

Uzore laičkoga apostolata, …

Uzore katoličkih intelektualaca, …

Uzore nastavnika i odgojitelja, …

Uzore i zaštitniče hrvatske katoličke mladeži, …

Blaženi Ivane, uzore borbe protiv grijeha, …

Uzore svladavanja i askeze, …

Strpljivi nositelju svagdanjega križa, …

Borče s bijelih planina, …

Punino kršćanske zrelosti i svetosti, …

Putokaze suvremenoga naraštaja, …

Pute naših dana, …

Svjedoče, zaštitniče i naš suputniče, …

Brate Ivane, …

 …moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 
 

pomolimo se 

     Bože, naš Oče, blaženi je Ivan vjeran krsnom pozivu na svetost revno radio na odgoju mladeži u vjeri i kršćanskom životu. Udijeli i nama da, ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro navješćujemo Evanđelje i za Nj svjedočimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.