borba tijela i duha protiv grijeha, nastojanje za moralnim usavršavanjem (VII. dan devetnice)

     Blaženi Ivane, od svoje mladosti i ti si osjećao ono o čemu piše sv. Pavao: zakon duha i zakon tijela koji vojuju jedan protiv drugoga (usp. Rim 7, 21-23). Osjećao si težnju za moralnim savršenstvom, za kršćanskom svetošću, a s druge strane uviđao si svoju slabost i ograničenost za ostvarenje tih ideala. Rasvijetljen Božjom Milošću postao si svjestan da je kršćansku svetost moguće ostvariti samo po intenzivnu duhovnu životu koji uključuje molitvu, primanje sv. sakramenta Ispovijedi i sv. Pričesti, čitanje Svetog pisma i duhovnih knjiga, osobnu askezu i svladavanje negativnih nagnuća naše naravi. Stoga si ozbiljno prihvaćao sva sredstva što su ti ih Crkva i učitelji kršćanske duhovnosti davali da ostvariš cilj i načiniš od svoje duše remek-djelo. Ostavio si nam lijepe misli o svojemu duhovnom životu i nisi se ustručavao zapisati i svoje slabosti, borbe i kolebanja; time si nas ohrabrio i pokazao da je moguće svladati tijelo i njegova grješna nagnuća, steći kršćanske kreposti i slijediti Isusa te se tako uspinjati putom svetosti. Tvoje misli ohrabruju nas u nastojanju da te slijedimo.
 
 

misli blaženog Ivana o borbi protiv grijeha i moralnih slabosti

 

– Budući da je grijeh najveće zlo, zapravo jedino zlo, jer nas lišava jedinoga dobra Boga, slijedi da grijeh valja najviše mrziti i svim se sredstvima protiv njega boriti.

– Što god radili, sva djela moraju ići za tim da se u svijetu čini što manje grijeha i što više zaslužnih djela.

– Tko vojuje u redovima Crkve, ima samo jednoga neprijatelja – grijeh, sve su ostalo indiferentne stvari kojima se valja služiti za pobijanje grijeha i promicanje spasa duša.

– Nije dosta samo vjerovati. Naša vjera mora biti sustav, mora biti putokaz života da ne radimo protiv principa Pravednosti i Vječnosti.

– Biti praktičnim katolikom mora biti moja svrha.

– U našemu je tijelu zakon sasvim drugačiji od onoga koji je u našoj duši.

– Poniznost, samozataja, šutnja i dobra djela – jedina su realna sada i nakon smrti.

– Težit ću za svetošću, za ujedinjenjem s Gospodinom Bogom i molit ću Ga da mi dade otporne snage u životnoj borbi i energije u stvaranju.

– Dva sakramenta – sv. Ispovijed i sv. Pričest – izvor su stalne i uspješne reforme nutarnjeg života svakog katolika.

– Bog hoće da vodi ljude pomoću ljudi. Ispovjednik od Boga dobiva posebne milosti da nam pokaže Volju Božju.
 
 

pomolimo se

 

      Nebeski Oče, Ti si blaženoga Ivana poticao na vođenje duhovnoga života. On se spremno odazivao Tvojim poticajima i marno je prihvaćao sva sredstva što mu ih je Crkva davala da bi se duhovno izgrađivao. U svojoj duši načinio je za Tebe dostojno boravište te je tako živio potpunim životom Milosti. Dao si mu nutarnje svjetlo da je uočavao svoje slabosti i udijelio si mu snagu da se protiv njih bori pa je s Tvojom Milošću pobjeđivao u napastima i stvarao od svoje duše duhovno remek-djelo. Molimo Te po njegovu zagovoru daj i nama snagu da svladavamo slabosti tijela i duha te da vođeni njegovim primjerom i pomognuti njegovim nebeskim zagovorom idemo putom svetosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

       Oče Nebeski, u blaženome Ivanu dao si nam divan uzor kršćanskih vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć Tvoje Milosti i u laičkomu staležu može postići svetost života. Pomozi nam da, ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i Crkvi, idemo putom svetosti i nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju Tvojega Kraljevstva. Po njegovu zagovoru udijeli mi posebnu Milost za koju te sada molim… ako je to na korist mojemu vječnom Spasenju, a Tebi na slavu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 
 

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

 
 
 

litanije u čast blaženog Ivana Merza

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče Nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

 

 …smiluj nam se.

 

Sveta Marijo, Majko Božja, …

 

Blaženi Ivane, svjetlo s Neba, …

Vitezu Krista Kralja, …

Odani štovatelju Srca Isusova, …

Pobožni klanjatelju Presvete Euharistije, …

Poslušni i vjerni sine Crkve Katoličke, …

Iskreni poštovatelju Svetog Oca, …

Marni provoditelju crkvenog učenja, …

Čisti sine Blažene Djevice Marije, …

Revni molitelju Gospine krunice, …

Proroče Božji, …

Novi čovječe u Kristu, …

Blaženi Ivane, heroju ljubavi prema bližnjemu, …

Božja umjetnino, …

Dive duha, …

Remek-djelo Duha Svetoga, …

Čudo Milosti Božje, …

Provoditelju liturgijske obnove, …

Apostole mladih i odraslih, …

Vitezu ženske časti, …

Uzore laičkoga apostolata, …

Uzore katoličkih intelektualaca, …

Uzore nastavnika i odgojitelja, …

Uzore i zaštitniče hrvatske katoličke mladeži, …

Blaženi Ivane, uzore borbe protiv grijeha, …

Uzore svladavanja i askeze, …

Strpljivi nositelju svagdanjega križa, …

Borče s bijelih planina, …

Punino kršćanske zrelosti i svetosti, …

Putokaze suvremenoga naraštaja, …

Pute naših dana, …

Svjedoče, zaštitniče i naš suputniče, …

Brate Ivane, …

 …moli za nas.

 
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 
 

pomolimo se 

     Bože, naš Oče, blaženi je Ivan vjeran krsnom pozivu na svetost revno radio na odgoju mladeži u vjeri i kršćanskom životu. Udijeli i nama da, ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro navješćujemo Evanđelje i za Nj svjedočimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.