Danja Božićna Služba RIJEČI

Danja Božićna Služba RIJEČI

Čitanje Knjige proroka Izaije
(Iz 52, 7-10)

 

    Kako su ljupke po gorama
     noge glasonoše radosti koji oglašava mir,
    oglašuje sreću, navješćuje spasenje
     govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!«
    Čuj, glas ti podižu stražari,
     zajedno se raduju
    jer na svoje oči gledaju
     gdje se na Sion vraća Gospodin.
    Kličite, zajedno se radujte,
     razvaline jeruzalemske,
    jer Gospodin je utješio narod svoj,
     otkupio Jeruzalem.
    Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu
     pred očima svih naroda,
    da svi krajevi zemlje vide
     spasenje Boga našega. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. 
(Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6) (Ø.:3c)

 

    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
     jer učini djela čudesna.
    Pobjedu mu pribavi desnica njegova
     i sveta mišica njegova. Ø.

    Gospodin obznani spasenje svoje
     pred poganima pravednost objavi.
    Spomenu se dobrote i vjernosti
     prema domu Izraelovu. Ø.

    Svi krajevi svijeta vidješe
     spasenje Boga našega.
    Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
     raduj se, kliči i pjevaj! Ø.

    Zapjevajte Gospodinu uz citru,
     uz citru i zvuke glazbala;
    uz trublje i zvuke rogova:
     kličite Gospodinu kralju! Ø.

 
 

Početak Poslanice Hebrejima
(Heb 1, 1-6)

 

    Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. 

    Tȁ kome od anđelâ ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Početak svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 1, 1-18)

 

    U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. 

    Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. 

    Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegova ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. 

    Ivan svjedoči za njega. Viče: »To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« 

    Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

Izvor: 

  1. Hrvatska biskupska konferencija (2007.); Lekcionar I. – Nedjelje A B C i SVETKOVINE GOSPODNJE, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb