O Isusovu poniznom životu od samog rođenja

O Isusovu poniznom životu od samog rođenja

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

   Iz razmatranja sv. Alfonza Marije de’ Liguoria, biskupa

    Svi znaci koje je anđeo dao pastirima, po kojima će pronaći rođenog Spasitelja, odražavali su poniznost. I neka vam ovo bude za znak: Naći ćete Djetešce povijeno u pelene, gdje leži u jaslama (Lk 2, 12). 

    To je znak, reče anđeo, po kome ćete pronaći novorođenog Mesiju… povijen leži u životinjskim jaslicama u jednoj štali. Tako se htio roditi Kralj Neba, Sin Božji, kad je došao uništiti oholost koja je bila uzrokom propasti čovjeka. 

    Još su proroci navijestili da će s našim Otkupiteljem postupati kao s najbjednijim čovjekom na Zemlji, nasićenim pogrdama. Koliko je prezira pretrpio Isus od ljudi na Zemlji! Držali su Ga izjelicom i pijanicom, vračem, bogohulnikom, krivovjernikom. 

    Koliko li je pretrpio patnje za vrijeme svoje Muke, napušten od učenika; jedan od njih Ga je prodao za trideset denara, drugi je zanijekao da Ga je poznavao; vođen je vezan ulicama, bičevan kao rob, smatran luđakom, ismijavanim kraljem; pljuvali su Mu u lice i konačno je umro prikovan na Križ između dvojice razbojnika, kao najgori zločinac na Zemlji. 

    Dakle, kaže sv. Bernard, s najplemenitijim postupali su kao s najbjednijim. Jedan drugi svetac veli: „Koliko je bjedniji, toliko mi je draži; koliko mi izgledaš slabiji, prezreniji, toliko si mi draži i ljubezniji, moj Otkupitelju.”

   MOLITVA

    O, moj slatki Spasitelju, koji si toliko prezira zagrlio meni za ljubav, ja nisam mogao podnijeti jednu riječ uvrede, a da nisam odmah mislio osvetiti se, ja, koji sam toliko puta zaslužio da budem mučen od đavla u Paklu. 

    Stidim se pojaviti pred Tobom, ja grešnik i oholica. 

    Gospodine, ne odagnaj me od svoga Lica, iako to zaslužujem. Rekao si da ne znaš prezreti srce koje se kaje i ponizuje. Kajem se za sve uvrede koje sam Ti nanio. 

    Oprosti mi, moj Isuse, ne želim Te više vrijeđati. Ti si meni za ljubav toliko uvreda pretrpio, ja Tebi za ljubav želim trpjeti sve uvrede koje će doći u životu. Ljubim Te, moj prezreni Isuse… za mene prezreni; ljubim Te više od sveg drugog. 

    Pomozi mi da Te uvijek ljubim i da sve za Tebe podnosim. 

    O, Marijo, preporuči me Tvom Sinu i moli Isusa za mene.  

 

Litanije u čast božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

   … smiluj nam se.

 

Djetešce Isuse, pravi Bože, …

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnog, … 

Djetešce Isuse, Riječi tijelom postala, …

Djetešce Isuse, Oče Vječnosti, …

Djetešce Isuse, Željo naroda, …

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika, …

Djetešce Isuse, Ljubimče svih svetih duša, … 

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom, …

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina, …

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, … 

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke, …

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, …

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno, …

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i jasle položeno, …

Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili, …

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno, …

Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno Ime Isus, … 

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili Mudraci, …

Djetešce Isuse, kojeg je Djevica Marija u hramu prikazala, … 

Djetešce Isuse, kojeg je Herod progonio, …

Djetešce Isuse, kojeg je sv. Josip s Majkom poveo u Egipat, …

Djetešce Isuse, Učitelju poniznosti i poslušnosti, …

   … smiluj nam se.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

pomolimo se 

  Bože, Tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu, te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 

 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 

Izvor: 

  1. p. Miljenko Sušac, s.m.m. (2002.): Pobožnost Božićnom Otajstvu, Djetetu Isusu i Svetoj Obitelji, Apostolatski centar „SAV TVOJ”, Zagreb