O Božjoj ljubavi, kad se rodio kao dijete

O Božjoj ljubavi, kad se rodio kao dijete

– Bože, u pomoć mi priteci.
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

   Iz razmatranja sv. Alfonza Marije de’ Liguoria, biskupa

    Sin Božji, koji je iz Ljubavi došao k nama, mogao je postati čovjekom pojavljujući se u odrasloj dobi, kao što se pojavio Adam kad je bio stvoren, ali jer djeca znaju privući više ljubavi od onih koji ih gledaju i On se htio na Zemlji pojaviti kao dijete… kao najsiromašnije i najprezrenije dijete. 

    Sv. Petar Krizolog piše: Tako se htio roditi naš Bog, jer je htio da na taj način bude ljubljen. Još je prorok Izaija, prorekao, da se Sin Božji treba roditi kao dijete i tako se nama potpuno dati iz ljubavi koju nam je posvjedočio: Dijete nam se rodilo, Sin nam je darovan (Iz 9, 6). 

    Ah, moj Isuse… moj najveći i istinski Bože, što Te je s Neba privuklo da se rodiš u štalici, ako ne ljubav koju imaš prema ljudima?! Tko te je iz krila Očeva vodio i položio u jaslice? Tko te je od kraljevanja iznad zvijezda, položio da počivaš na slami? Tko te između anđeoskih korova doveo da boraviš između dviju životinja? 

    Ti, koji svetim plamenom raspaljuješ Serafine, sad se treseš od hladnoće u jednoj štali. Ti, koji pokrećeš Nebesa i Sunce, sad, da bi se pomaknuo… trebaš nekog tko će Te primiti u naručje. Tebi, koji proviđaš hranu ljudima i životinjama, sad je potrebno malo mlijeka da Te uzdrži u životu. Tebe, koji si Radost Neba, sad čujem kako plačeš i uzdišeš. 

    Kaži mi: Tko Te je do tih bijeda doveo? Što učini, učini Ljubav, kaže sv. Bernard; učinila je to ljubav koju imaš za ljude. 

   MOLITVA

    O, drago moje Dijete, kaži mi što si došao raditi na ovoj Zemlji? Što tražiš? Ah, shvaćam, došao si umrijeti za mene, da bi me oslobodio Pakla. Došao si tražiti mene, izgubljenu ovcu, da više ne bježim, nego da Te ljubim. 

    O, moj Isuse… moje Blago… Živote moj, Ljubavi moja i sve moje… ako Tebe ne ljubim, koga da ljubim?! Gdje mogu pronaći oca, prijatelja, zaručnika… ljupkijeg od Tebe, koji bi me više ljubio? Ljubim Te, dragi moj Bože; ljubim Te jedino moje Dobro. 

    Žao mi je što sam bio toliko godina u svijetu, a nisam Te ljubio, naprotiv, vrijeđao sam Te i prezirao. Oprosti mi, ljubljeni moj Otkupitelju, daj da se pokajem za takvo svoje ponašanje. Kajem se svom dušom. Oprosti mi i udijeli mi Milost da se više ne odijelim od Tebe i da Te ljubim cijelog preostalog života. 

    Ljubavi moja, sav se Tebi predajem. Primi me. Ne odbij me, iako to zaslužujem. 

    Marijo, Ti si moja Odvjetnica… Ti ćeš mi svojim molitvama zadobiti sve što želim od Tvog Sina; moli Ga da mi oprosti i da mi podari svetu ustrajnost, sve do smrti. 

 

Litanije u čast božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. 

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas. 

Kriste, usliši nas. 

 

Oče, nebeski, Bože, …

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …

Duše Sveti, Bože, …

Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

   … smiluj nam se.

 

Djetešce Isuse, pravi Bože, …

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnog, … 

Djetešce Isuse, Riječi tijelom postala, …

Djetešce Isuse, Oče Vječnosti, …

Djetešce Isuse, Željo naroda, …

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika, …

Djetešce Isuse, Ljubimče svih svetih duša, … 

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom, …

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina, …

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, … 

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke, …

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, …

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno, …

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i jasle položeno, …

Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili, …

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno, …

Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno Ime Isus, … 

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili Mudraci, …

Djetešce Isuse, kojeg je Djevica Marija u hramu prikazala, … 

Djetešce Isuse, kojeg je Herod progonio, …

Djetešce Isuse, kojeg je sv. Josip s Majkom poveo u Egipat, …

Djetešce Isuse, Učitelju poniznosti i poslušnosti, …

   … smiluj nam se.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

pomolimo se 

  Bože, Tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu, te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 

 

– Blagoslivljajmo Gospodina.
– Bogu hvala.

 
 

Izvor: 

  1. p. Miljenko Sušac, s.m.m. (2002.): Pobožnost Božićnom Otajstvu, Djetetu Isusu i Svetoj Obitelji, Apostolatski centar „SAV TVOJ”, Zagreb