Uz Posljednje Riječi

    Moja draga djeco,

ljubite Me u sobici vašega srca u kojem Ja stanujem. Ljubite Me u Mojih Sedam Posljednjih Riječi. Visoko uzvišene iznad svih molitava su Sedam Mojih Posljednjih Riječi. One su izišle iz Mojih Usta, onda kada sam plivao u moru bola i suza. Duša koja moli ove molitve ne može se izgubiti.

    Živite ljubeći bližnjega. Ako nemaju ljubavi za bližnjega, Moja Djeca ne mogu postati blažena. Vjernici, koji mole Mojih Sedam Riječi mogu Me najviše utješiti u Mojim Bolima.

    Svi ljudi moraju umrijeti. Kroz ove molitve se umirući mogu spasiti od vječne Smrti. U srcima ljudi će se probuditi za Mnom jedna velika čežnja. Bolesnici koji mole ovu molitvu mogu ozdraviti. Dugo sam poticao na ovu molitvu.

    Neće dugo proći i Ja ću razaslati Moje anđele, da nagrade one koji Me ljube i štuju u Mojih Sedam Posljednjih Riječi.
 
 
© Prenosim vam prekrasne Riječi, Gospodina našeg Isusa Krista sred samih Sedam Riječi na Križu koje su objavljene… Kako mi je preneseno putem papira, tako vam i dajem na znanje i potičem vas da bez obzira, bila korizma ili ne, priprava za Uskrs ili ne… razmatrate o tim Posljednjim Riječima Isusa, jer ovo doba piše puno toga što izaziva i potiče na promišljanje o Posljednjem…